Aktuality

Čo máme nové?

Ako oslávili Štedrý deň prijímatelia pobytových sociálnych služieb

pridal: charita | dátum: 28. decembra 2023 | kategória: Pobytové a ambulantné služby Pod Táborom

Štedrý deň sme strávili aj v spoločnosti prijímateľov útulku a nocľahárne pre ľudí bez domova. O slávnostný obed pre 108 ľudí sa postarali anonymní darcovia svojím finančným príspevkom.

Obed starostlivo pripravila pani kuchárka z nízkoprahového denného centra a mladí dobrovoľníci, deti našich kolegov. Povzbudivé slová našim prijímateľom vyslovili duchovný správca GKCH o. Jozef Gača a riaditeľ GKCH Peter Valiček.

Veľká vďaka patrí občianskemu združeniu Koľko Lásky o.z., ktoré neobišlo ani naše zariadenie pre ľudí bez domova. Krabičky plné lásky si našli svojich seniorov aj u nás. Nezabudlo sa ani na ďalších prijímateľov pobytových sociálnych služieb na ulici Pod Táborom v Prešove.

Každý z ubytovaných v našich službách pre ľudí bez domova si našiel pod stromčekom darček pre potešenie, ale zároveň si mohli ako jedno spoločenstvo pripomenúť to najdôležitejšie, že sme narodením Božieho Syna, Ježiša Krista, dostali vzácny dar.