Aktuality

Čo máme nové?

„Srdce na dlani“ má aj naša Jožka

pridal: charita | dátum: 13. decembra 2017 | kategória: Dobrovoľníci

Už po 16. raz sa konalo slávnostné odovzdávanie ocenení dobrovoľníkom i organizáciám, ktorí vykonávali prospešnú činnosť pri rozvoji Prešovského kraja „Krajské srdce na dlani 2017“ pod záštitou primátorky mesta Prešov Andrei Turčanovej, a to dňa 12. decembra 2017 v reštaurácii SORAYA. Tešíme sa, že medzi ocenenými za oblasť vzdelávania a osvetovej činnosti bola aj naša nominovaná dobrovoľníčka Jozefína Komárová, koordinátorka farských charít.

 

Bola pri začiatkoch Slovenskej katolíckej charity od roku 1991, organizovala rôzne vzdelávacie podujatia pre diecézne charity, pripravovala dobrovoľníkov návštevnej služby v nemocnici. V rámci GKCH od februára 2017 rozbieha projekt farských charít, skúšobne vo farnosti Okružná v spolupráci s o. Mariánom Feckaničom a približne 15timi dobrovoľníkmi. Založili detský zbor, zorganizovali zbierku školských pomôcok i trvanlivých potravín pre rodiny v núdzi, zrealizovali niekoľko brigád na čistenie lesa a v katastri obce pripravujú relaxačnú cestu – Oázu pokoja.

Pani Jožke ďakujeme, že je stále ochotná darovať svoje skúsenosti a svoj čas pre iných, že má otvorené oči, aj srdce, čoho symbolom boli odovzdané krásne drevené plakety vyrobené členmi Gréckokatolíckeho formačného centra pre rómov v Čičave. Slávnostným popoludním prítomných sprevádzala folklórna skupina Rozmarija, ktorá tiež patrila medzi ocenených. Aj v roku 2017 sme si vďaka Prešovskému doborovoľníckemu centru pripomenuli, že „DOBRA je medzi nami stále dosť“.