Aktuality

Čo máme nové?

Sociálny poradca

pridal: charita | dátum: 13. marca 2019 | kategória: Pracovné ponuky

Vyhlasujeme výberové konanie na pozíciu sociálny poradca/poradkyňa (1 osoba), miesto výkonu: Sociálne centrum Prešov so sídlom ul. Pod Táborom 33/A 080 01 Prešov

 

Charakteristika pracovného miesta: zodpovedá za poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva v súlade s § 19 ods. 3 zákona č. 448/2014 Z. z. o sociálnych službách. V podmienkach GKCH cieľová skupina sú osoby závislé od alkoholu, cigariet, drog nelátkových závislostí (napr. patologické hráčstvo), osoby bez domova, osoby so zdravotným postihnutím, seniori ako aj ľudia v nepriaznivej sociálnej situácii.

Čo požadujeme:

 • VŠ vzdelanie stupňa, odbor sociálna práca,
 • 1-ročná prax s cieľovou skupinou,
 • skúsenosť a rozhľad v sociálnej oblasti a sociálnom systéme,
 • vzťah k práci s ľuďmi bez domova,
 • samostatnosť, komunikatívnosť, asertívnosť,
 • pokročilá znalosť obsluhy práce na počítači (Word, Excel, internet).

Čo ponúkame:

 • predpokladaný nástup 15.04.2019,
 • mzda: 624 EUR + pohyblivé zložky v zmysle prémiového poriadku GKCH,
 • práca na plný pracovný úväzok, na určitý čas, pracovná doba od 7.30 do 16.00 hod
 • zmysluplnú prácu v cirkevnej organizácii,
 • sociálny a duchovný program.

 

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so životopisom a kópiou dosiahnutého vzdelania zasielajte: emailom: gkcharita@gkcharita-po.sk, resp. na adresu: Gréckokatolícka charita Prešov, Hlavná 2, 080 01 Prešov, obálku označte „VÝBEROVÉ KONANIE – SC PO“ najneskôr do 29.3.2019 (rozhodujúci je dátum podania na pošte). Presný  dátum výberového konania bude pozvaným uchádzačom oznámený.