Aktuality

Čo máme nové?

Pripomenuli sme si 70. výročie vzniku

pridal: charita | dátum: 10. novembra 2017 | kategória: GKCH

Gréckokatolícka charita Prešov si v mesiaci november pripomenula presne 70 rokov od svojho vzniku. Počas svojho vývoja prešla charita viacerými zmenami a napriek všetkým okolnostiam si svoje poslanie, postavenie a nenahraditeľnú úlohu v cirkvi i verejnom živote obháji aj dnes. Duchovné posolstvo si zamestnanci, klienti aj širšia verejnosť pripomenuli spoločnou liturgiou aj prostredníctvom osobných výpovedí a svedectiev.

 

Ďakovná liturgia s vladykom Jánom Babjakom, SJ

Tento významný medzník oslávila Gréckokatolícka charita Prešov 9. novembra spoločnou archijerejskou liturgiou s prešovským arcibiskupom a metropolitom Mons. Jánom Babjakom, SJ. Slávnosť sa konala v priestoroch kaplnky bl. Pavla Petra Gojdiča na Centre organizácie, ktorá bola založená presne pred 10. rokmi. Program začal na poludnie spoločnou modlitbou Anjel Pána a modlitbou k patrónovi kaplnky blahoslavenému biskupovi Pavlovi Petrovi Gojdičovi.

„Tento deň je príležitosťou vyjadriť vďačnosť za celé roky nášho pôsobenia Bohu a ľuďom okolo nás, ktorí nám pomáhajú v zložitých legislatívnych aj finančných pomeroch. Spoločne prosiť za kolegov, zamestnancov, našich klientov, duchovných aj darcov či dobrodincov za ich náklonnosť, pretože bez nich by sme nedokázali denne pomáhať ľuďom v núdzi,“ pripomenul Peter Valiček, riaditeľ Gréckokatolíckej charity.

Po slávnostnej liturgii s vladykom Jánom Babjakom, SJ nasledovalo vzájomné zdieľanie osobných skúseností. O rozsahu činností, náročnosti práce, denných radostiach aj starostiach sa podelili vedúci jednotlivých služieb. Bežné aktivity zachytené okom fotografa a výpovede tých, ktorí sa denne snažia pomáhať v ťažkých životných situáciách, boli silným svedectvom realizácie sociálnej práci v praxi.

„Vnímam ich veľkú lásku a záujem pre túto službu voči tým, o ktorých sa starajú. Aj oni to vnímajú evanjeliovo, že sa starajú o Ježiša Krista, ktorý je trpiaci, je biedny, je zranený, práve v tých klientoch, ktorým oni slúžia. Preto majú takú silu. Tá motivácia je najsprávnejšia a najautentickejšia“, zdôraznil vladyka Ján.

 

Charita, blízko pri človeku – beseda pri šálke kávy

Vo večerných hodinách so začiatkom o 18.00 hodine si zamestnanci v rámci osláv pripravili besedu v literárnej kaviarni Viola. Prostredníctvom osobných výpovedí hostí sa návštevníci mohli dozvedieť ako sa obnovila činnosť Charity na Slovensku po páde režimu, ako vznikla myšlienka tvorby pouličného mesačníka Cesta, skúsenosti s obeťami obchodu s ľuďmi, ale aj to, aká silná je závislosť na drogách a ako s nimi vyhrať boj. Celý program obohatili hudobné vystúpenia známej talentovanej speváčky Hanky Servickej.

Jednou z účinkujúcich bola pani Jozefína Komárová, ktorá stála pri formovaní charít na Slovensku po páde režimu:

„Gréckokatolícka charita pre mňa znamená veľmi veľa, pretože od svojho počiatku ju vnímam ako spoločenstvo, ktoré si chránilo svoju vlastnú spiritualitu, nielen službu, ale aj svojho ducha. Starostlivosť o pracovníkov aj klientov, bola aby aj po duchovnej stránke dostávali, rástli a boli posilňovaní.“

Už 14 rokov existuje pouličný charitný mesačník Cesta, ktorého zakladateľom je otec Marek Badida. Aj jeho pôsobenie ako laického terapeuta zanechalo hlbokú stopu v histórii vývoja Gréckokatolíckej charity Prešov. „V mojom srdci sa zrodila myšlienka vytvorenia charitného časopisu s evanjelizačným charakterom, ktorý budeme vytvárať na charite a budú ho distribuovať ľudia bez domova. Som rád, že tejto mojej iniciatíve bola umožnená realizácia. Cieľom bolo, aby človek, ktorý nemá žiadne pracovné návyky, ktorý je oddelený od spoločnosti sa trocha priblížil k ľuďom, prekonal svoj strach a získal určité financie slušným spôsobom,“ spomína na svoje začiatky otec Marek.

Okrem týchto hostí vystúpila aj zamestnankyňa Helena Paňková, vedúca domova na polceste pre ženy v núdzi. Služba sa venuje ženám, ktorý si prešli rôznymi osudmi – niektoré vyrastali v detských domovoch, boli obchodované, alebo museli opustiť svoje domovy. So svojím životným príbehom sa podelil Andrej, klient Resocializačného strediska Domov nádeje, ktorý bojuje so svojou závislosťou.

Fotogaléria: