Ladislav

Predstavujeme Vám Laca, distributéra č. 02, Humenné:

Laco, ako ho voláme, distribuuje Cestu osem rokov. Charitný časopis Cesta si od neho môžu ľudia kúpiť pred veľkou Poliklinikou v Humennom počas pracovných dní dopoludnia.

Laco je milý a úctivý invalidný dôchodca.