Aktuality

Čo máme nové?

Zúčastnili sme sa komunikačného tréningu

pridal: charita | dátum: 20. júna 2022 | kategória: GKCH

Zamestnanci GKCH z jednotlivých zariadení sa 16.-17. júna zúčastnili komunikačného tréningu s názvom „Nenásilná komunikácia“. Kurz viedla Mgr. Eva Račková, PhD., ACC: koučka, trénerka a mediátorka. Spolu s kolegami z Gréckokatolíckej eparchiálnej charity Košice strávili 2 podnetné dni v Dolnom Smokovci. Veľká vďaka patrí pani lektorke, ktorá preukázala svoju vysokú odbornosť ako aj ľudský prístup.