Aktuality

Čo máme nové?

Zjednotili sme sa v modlitbách za obete obchodovania

pridal: charita | dátum: 17. februára 2019 | kategória: Dobrovoľníci

Zapojili sme sa do modlitbovej reťaze za všetky obete obchodovania s ľuďmi.V období okolo 8. februára, v deň liturgickej spomienky na sv. Bakhitu sme sa spojili v modlitbách v mestách Prešov, Svidník a Humenné. Táto iniciatíva sa realizuje na podnet pápež Františka. Ďakujeme všetkým kolegom, klientom, duchovným otcom a dobrovoľníkom, ktorí prispeli k vytvoreniu modlitbového stretnutia.

 

Svätá liturgia, modlitby, rozjímania, skutočné príbehy obetí obchodovania s ľuďmi. Priebeh modlitbových stretnutí boli podobné vo všetkých mestách. V rámci našich služieb a zariadení sme sa zapojili do modlitbových stretnutí počas viacerých dni a na viacerých miestach: v Chráme Božej Múdrosti (Gréckokatolícka farnosť Svidník – mesto),  v Chráme Povýšenia sv. Kríža (Gréckokatolícka farnosť Prešov – Sekčov),  v Chráme bl. hieromučeníka P. P. Gojdiča (Gréckokatolícka farnosť Prešov – Sídlisko 3), a tiež v Kostole Sťatia sv. Jána Krstiteľa (Rímskokatolícka farnosť Humenné – Pod Sokolejom).

Medzinárodný deň modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi slávia veriaci na celom svete 8. februára, v deň liturgickej spomienky na svätú Jozefínu Bakhitu, rehoľníčku a bývalú otrokyňu zo Sudánu. Práve v týždni sviatku černošskej svätice sa veriaci modlia za obete obchodovania s ľuďmi aj za ukončenie novodobého otroctva.

Ustanovenie Dňa modlitby za obete je iniciatívou Svätého otca Františka, ktorého túžbou je, aby sa modlitba za obete rozšírila do všetkých krajín, miest a regiónov, pretože sila modlitby je úžasná. Otroctvo bolo zrušené, ale neskončilo, dokonca sa v súčasnosti deje v mnohonásobne väčšom rozsahu ako sa dialo v minulosti. Nadobudlo nové formy (nútená prostitúcia, nútená práca a nútené žobranie, nútené sobáše, predaj na orgány) a dotýka sa takmer 45 miliónov ľudí, z čoho 1,2 miliónov sú deti.

Viac o obchodovaní s ľuďmi na www.obchodsludmi.sk.