Aktuality

Čo máme nové?

„Zakry sa, obleč sa“ pre ľudí bez domova

pridal: charita | dátum: 21. decembra 2020 | kategória: Dom sv. Júdu Tadeáša

Mať teplé rukavice a čiapku, ponožky či prikrývku, čo zahreje, nie je pre každého samozrejmosťou. V spolupráci s Arcidiecéznou charitou Košice nás Komunitná nadácia mesta Humenné podporila v rámci projektu „Zakry sa, obleč sa“. Cieľom projektu je zabezpečiť ošatenie pre ľudí bez domova, aby vedeli ľahšie prežiť zimné obdobie.

Ľudia bez prístrešia prichádzali v piatok 18. decembra po skupinkách v nepravidelnom čase na charitu a využili možnosť vziať si so sebou teplé kusy ošatenia. Oblečenie odovzdávali štyria pracovníci, medzi nimi aj Danka Pavlíková, vedúca zariadenia Sociálneho centra Humenné.
Pravidelne využíva pomoc Sociálneho centra Humenné v budove Detskej polikliniky 25 ľudí, ktorí nemajú svoj domov.