Aktuality

Čo máme nové?

Vyzbierali sme vyše 5 400 školských pomôcok

pridal: charita | dátum: 17. septembra 2018 | kategória: Dobrovoľníci

Už po deviatykrát sa konala celoslovenská Zbierka školských pomôcok, ktorú organizuje Slovenská katolícka charita v období od 1. júna do 31. augusta. V zberných miestach Gréckokatolíckej charity Prešov v mestách Prešov, Svidník, Humenné, Stará Ľubovňa, Snina a v obci Sačurov mohla verejnosť venovať nové alebo použité, ale stále funkčné školské potreby. Vyše 5 400 kusov rozmanitých potrieb sa vyzbieralo aj vďaka výnosu zbierky počas Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove. Potreby boli odovzdané školákom zo sociálne slabších rodín a deťom v sociálnych zariadeniach.

 

V aktuálnom ročníku sa celoslovensky podarilo na 47 zberných miest vyzbierať 27 269 školských potrieb, ktoré poputujú k deťom zo sociálne slabších rodín, do krízových centier a detských domovov na Slovensku. Žiaci tak dostanú šancu na plnohodnotné vzdelanie. Najviac školských pomôcok sa vyzbieralo v Žilinskej diecéze, išlo o 11680 kusov.

Už začiatok augusta na východnom Slovensku naznačoval, že tento rok sa podarí vyzbierať štedrý počet školských pomôcok. Bolo to vďaka mladým, ktorí sa do tejto aktivity zapojili počas Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove. Pomôcky zozbierali zamestnanci Gréckokatolíckej charity Prešov a následne rozdistribuovali ďalej. Medzi prijímateľmi zbierky boli klienti Charity, sociálne slabšie rodiny aj vybrané miesta angažovanosti, ktoré sa venujú deťom a rodinám v núdzi v Prešove a okolí. Spolu sa podarilo vyzbierať až 5000 školských potrieb.

„Gréckokatolícka charita Prešov ďakuje všetkým, ktorí vykročili k solidarite a podelili sa o školské potreby so školákmi zo sociálne slabších rodín. Po vyčíslení celého výnosu zbierky sme napočítali vyše 5400 kusov školských potrieb, ktoré budú následne rozdelené tým, ktorí to potrebujú. Škatule boli naplnené prevažne úplne novými písacími potrebami, farbičkami, zošitmi, pravítkami i peračníkmi a našlo aj zopár archívnych, ale stále zachovalých potrieb. Aj vďaka štedrosti mladých na P18 vystrojíme pomôckami desiatky žiakov do nového školského roka. Ďakujeme,“ hovorí Silvia Hrabčáková z Gréckokatolíckej charity Prešov.

Komu putovali školské potreby?

Darované školské potreby sme venovali žiakom z rodín so sociálnymi alebo ekonomickými problémami, mnohopočetné rodiny, školákom našich zariadení a rodinám, ktoré sa na nás s prosbou o pomoc obrátili. Obdarovali sme vyše 116 žiakov balíčkami pozostávajúcich z rôznych školských potrieb v Prešove, Humennom, Svidníku a Starej Ľubovni.

S výnosom školských pomôcok z Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove sme sa podelili s Komunitným centrom Rómsky inštitút, n.o., Komunitným centrom Tobiáš a Prešovským dobrovoľníckym centrom v spolupráci so združením MyMamy, o.z. Práve tieto organizácie prejavili záujem o výnos zo zbierky a nás teší, že sme pomohli ich klientom – školákom v núdzi.

 

Fotogaléria