Aktuality

Čo máme nové?

Výberové konanie – psychológ

pridal: charita | dátum: 6. júla 2020 | kategória: Pracovné ponuky

VYHLASUJEME VÝBEROVÉ KONANIE NA POZÍCIU PSYCHOLÓG – 1 OSOBA

(miesto výkonu práce: Centrum pre deti a rodiny – Domov nádeje Prešov, ul. Jarková 79 v Prešove)

Čo požadujeme

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – odbor psychológia,
 • bezúhonnosť – výpis z registra trestov (dodáte pri nástupe do zamestnania),
 • znalosť obsluhy práce na počítači (Word, Excel, internet),
 • samostatnosť, komunikatívnosť a asertívnosť,
 • prax v oblasti psychológie – vítaná
 • prax v sociálnych službách a v sociálnej oblasti s cieľovou skupinou závislí – vítaná,
 • vodičské oprávnenie pre skupinu B s praxou – vítané.

Čo ponúkame

 • zmysluplnú prácu v cirkevnej organizácii,
 • prácu na plný pracovný úväzok,
 • prácu v nepretržitej prevádzke,
 • základná mzda 720,- € + pohyblivé zložky v zmysle prémiového poriadku
 • sociálny program, supervízia
 • duchovnú podporu.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so životopisom, kópiou dosiahnutého vzdelania a príp. potvrdením o praxi s cieľovou skupinou v sociálnej oblasti zasielajte: emailom: gkcharita@gkcharita-po.sk, resp. na adresu: Gréckokatolícka charita Prešov, Hlavná 2, 080 01 Prešov, obálku označte „VÝBEROVÉ KONANIE – CDR – DON“ najneskôr do 20.07.2020.

Presný  dátum výberového konania bude pozvaným uchádzačom oznámený.