Aktuality

Čo máme nové?

Výberové konanie – Koordinátor sociálnych služieb

pridal: charita | dátum: 16. júna 2023 | kategória: Pracovné ponuky

Vyhlasujeme výberové konanie na pozíciu koordinátor sociálnych služieb (1 osoba), miesto výkonu: Centrum Gréckokatolíckej charity Prešov, Hlavná 2 v Prešove.

Čo požadujeme:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca,
 • požadovaná prax: ideálne 5 rokov praxe v sociálnych službách a priama práca s prijímateľom v sociálnych službách,
 • skúsenosť s vedením podriadených zamestnancov,
 • ovládanie/poznanie zákona o sociálnych službách,
 • základné ekonomické znalosti,
 • projektové skúsenosti v neziskovom sektore,
 • profesionálnosť, flexibilita, samostatnosť, komunikatívnosť, precíznosť, sebaovládanie, sebaistota, vnútorná stabilita, sociálne a charitatívne cítenie a asertívnosť,
 • znalosť práce na počítači (Word, Excel, internet),
 • vodičské oprávnenie – skupina B,
 • orientácia v štruktúre Cirkvi.

Čo ponúkame:

 • prácu na 8 hodinový pracovný úväzok,
 • základná mzda 1.200 eur /hrubá mzda/ + 10 % pohyblivé zložky v zmysle prémiového poriadku GKCH,
 • predpokladaný nástup: 15.07.2023,
 • zmysluplnú prácu v cirkevnej organizácii, sociálny a duchovný program.

 

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so životopisom, motivačným listom a kópiou dosiahnutého vzdelania a referenciami zasielajte: emailom: gkcharita@gkcharita-po.sk, resp. na adresu: Gréckokatolícka charita Prešov, Hlavná 2, 080 01 Prešov, obálku označte „VÝBEROVÉ KONANIE – KSS“ najneskôr do 30.06.2023 do 08.00 hod. Presný  dátum výberového konania bude pozvaným uchádzačom oznámený.