Aktuality

Čo máme nové?

Vianočná atmosféra zavládla aj v Dome sv. Júdu Tadeáša

pridal: charita | dátum: 21. decembra 2019 | kategória: Dom sv. Júdu Tadeáša

Kapustnica, spev tradičných kolied, darčeky a vianočné vinše. Toto všetko prispelo k potešeniu našich klientov z Domu sv. Júdu Tadeáša a k umocneniu vianočnej nálady.

Aj v tomto zariadení si personál spolu s prijímateľmi pripravili príjemné posedenie s vianočným programom. Do programu sa zapojila aj umelecká škola svojím spevom, tancom a vianočným prianím.

Každý z klientov bol obdarovaný darčekom od americkej spoločnosti AT&T, ktorá už každoročne zabezpečuje darčeky pre prijímateľov denného stacionára v Humennom. Spolu s hosťami si všetci pochutnali na vianočnej kapustnici a vianočných koláčoch. Na záver hostia vyslovili aj vďaku, že mohli byť medzi prijímateľmi Domu sv. Júdu Tadeáša a zažiť spolu s nimi atmosféru Vianoc.