Aktuality

Čo máme nové?

V Stropkove sme sa duchovne posilnili a stíšili

pridal: charita | dátum: 23. mája 2018 | kategória: GKCH

Každý kresťan by mal rásť k duchovnej dospelosti. Preto v našich zariadeniach pre klientov a zamestnancov v spolupráci s našim duchovným správcom otcom Vasilom Kormaníkom vytvárame podmienky, ktoré nám umožňujú lepšie spoznávať Boha a rozvíjať svoj vzťah s Ním. Pred sviatkom Zostúpenia Svätého Ducha sme sa duchovnými cvičeniami spoločne stíšili a posilnili v Kláštore redemptoristov v Stropkove. Ďakujeme otcovi Jozefovi Jurčenkovi CSsR., ktorý viedol duchovné cvičenia, vďaka ktorému sme sa hlbšie zamysleli nad Knihou Rút.

„Nech si zbiera klásky aj medzi snopmi a vy na ňu nebuďte za to mrzutí! Ba (náročky) vypúšťajte (klasy) zo svojich hrstí a nechajte pre ňu, aby nazbierala, a nehrešte ju za to.“ (Rút 2, 15-16)