Aktuality

Čo máme nové?

V Humennom sme pripravili Deň otvorených dverí

pridal: charita | dátum: 30. októbra 2018 | kategória: Dom sv. Júdu Tadeáša

Gréckokatolícka charita v Prešove pripravila 25. októbra vo svojich zariadeniach v meste Humenné deň otvorených dverí. Návštevníci sa mohli zoznámiť s Domom sv. Júda Tadeáša – denným stacionárom, Sociálnym centrom aj Skladom solidarity Humenné.

 

Pre pozvaných hostí aj návštevníkov si pripravili pestrý program, ktorý začali svätou liturgiou v Saleziánskej kaplnke sv. Jána Bosca. Hlavným celebrantom bol duchovný správca Charity otec Vasil Kormaník, ktorý v homílii povzbudil k prežívaniu viery aj podľa vzoru Júda Tadeáša, patróna zariadenia. Nasledoval krátky kultúrny program, v ktorej sa predviedli klienti zariadenia básňou, piesňou aj osobnými svedectvami. Svoju prácu priblížili zamestnankyne a svojim speváckym a hudobným nadaním sa podelili vzácni hostia: spevácka rodina Mikuláš Petrašovský a Natália Padová.

Po programe sa široká verejnosť mohla zoznámiť s priestormi a službami, ktoré prešovská gréckokatolícka charita v meste Humenné ponúka. „Snažíme sa, aby títo ľudia podľa možností a cieľoch služby mohli byť aj integrovaní do toho prostredia farského, mestského, obecného, v ktorom je naša služba poskytovaná a tak sa mohli pripraviť na takú definitívnu buď integráciu alebo jednoducho integráciu v zmysle žitia, každodenného života s ľuďmi, ktorým na ňom záleží,“ hovorí Peter Valiček, riaditeľ Gréckokatolíckej charity v Prešove.

„Sociálne služby charity využívajú v Humennom jednotlivci, ale aj rodiny, ktoré sa náhle ocitli v ťažkej životnej situácii. V Dome svätého Júdu Tadeáša máme tri druhy sociálnych služieb. Denný stacionár s ambulantnou formou služby. Tento rok tam bolo čo sa týka fyzických osôb zmluvne podchytených myslím že dvadsaťdva klientov už a denne ich v priemere máme v službách dvanásť. Čo sa týka špecializovaného sociálneho poradenstva, tak to je orientované na jednotlivcov, ale aj rodiny v núdzi. V špecializovanom sociálnom poradenstve sme ku tridsiatemu septembru tohto roka pomohli tristotridsaťjeden ľuďom,“ dodáva Valiček.

Treťou službou, ktorá charita začala poskytovať v marci tohto roka, je sklad solidarity. Odvtedy viac než stopäťdesiat darcov darovalo núdznym potraviny, oblečenie, hygienické potreby, či drobnú elektroniku. Charita nimi obdarovala takmer stotridsať rodín.

 

Fotogaléria