Aktuality

Čo máme nové?

V Dome sv. Faustíny po deviatykrát otvorili náruč a privítali verejnosť

pridal: charita | dátum: 2. mája 2019 | kategória: Dom sv. Faustíny

V priestoroch Domu sv. Faustíny – domova na polceste vo Svidníku (Gréckokatolícka charita Prešov) sa v utorok 30. apríla 2019 uskutočnil Deň otvorených dverí, ktorý prilákal desiatky hostí. Návštevníci spoznali nielen poskytované služby, ale predovšetkým ľudské príbehy a skutočné osudy žien, ktoré sa ocitli v beznádeji. Z nej sa dostali aj vďaka odbornej pomoci zariadenia a jej zamestnankýň. Súčasťou programu bol každoročný predaj časopisu Cesta známymi osobnosťami v uliciach mesta Svidník. Spoločne sa podarilo rozdistribuovať 134 časopisov. Vďaka výnosu v hodnote 230,53 € absolvujú prijímateľky služby púť do Krakova.

 

Deň otvorených dverí je tradičnou akciou zariadenia pre všetkých pozvaných hostí aj širokú verejnosť. Program začal svätou liturgiou v Chráme Božej Múdrosti vo Svidníku, ktorej hlavným kazateľom bol otec Vasil Kormaník, duchovný správca Gréckokatolíckej charity Prešov: „V živote každého jedného z nás sú situácie, kedy si poplačeme a sú chvíle, kedy sa radujeme. A dnes je to práve čas radosti. Teším sa aj z ovocia práce v tomto zariadení. Pretože, len vtedy ak do našej práce vstúpi Boh, tak sa naša práca nerozsype.“ Na programe sa každoročne podieľajú samotné prijímateľky služieb domova na polceste. Tentokrát si pripravili tanečno-spevácky program plný rusínskych, ukrajinských i cigánskych skladieb. „Dievčatá sa veľmi rady zapájajú do programu, kde sa môžu realizovať a ukázať svoj talent. Som šťastná, že naša túžba a sen sa zrealizuje, pretože pripravujeme hudobno-slovné CD, ktoré už čoskoro uvedieme do života,“ prezradila Helena Paňková, vedúca Domu sv. Faustíny. Počas dňa bola k dispozícii možnosť prezrieť si priestory zariadenia i oboznámiť sa s denným režimom.

V poobedňajších hodinách prebiehal v uliciach mesta predaj charitného mesačníka Cesta. Do distribučného tímu sa okrem prijímateliek pripojili aj známe tváre svidníckeho života. Túto myšlienku svojou účasťou podporili: Marcela Ivančová, primátorka mesta Svidník, Katarína Siváková, poslankyňa mestského zastupiteľstva vo Svidníku spoločne s manželom Pavlom z Podduklianských novín, Tomáš Michal Babjak, redaktor Rádia Patria i Vasil Kormaník, duchovný správca Charity. „Dnes som počula príbehy žien, ktoré skončili na samom dne. Ocitli sa v zúfalstve. Ani len netušíme, čím si prešli. Pritúlila ich charita. Tu našli domov. Videla som to dnes na vlastné oči, keď som s nimi po roku opäť predávala časopis Cesta. Preto ďakujem všetkým, ktorí prispeli a najmä tým, ktorí majú málo a aj z toho mála pomáhajú,“ zhrnula svoje pocity počas distribúcie Cesty Katarína Siváková.

Počas popoludnia sa im spoločne podarilo predať 134 časopisov. Vďaka štedrosti kupujúcich sa výnos vyšplhal do výšky 230,53 €. Tieto príspevky poslúžia prijímateľkám služby na uhradenie nákladov metropolitnej púti Gréckokatolíckej cirkvi do Krakova. Úprimná vďaka darcom a dobrodincom, ktorý nielen v dnešný deň podporujú prácu Charity.