Aktuality

Čo máme nové?

Stretnutie dobrovoľníkov v centrách pre utečencov s cirkevnými predstaviteľmi

pridal: charita | dátum: 18. marca 2022 | kategória: Nezaradené

Vladyka Ján Babjak sa stretol v rezidencii Košickej eparchie s osobitným vyslancom pápeža Františka Jeho Eminenciou kardinálom Michaelom Czernym SJ, ktorý z poverenia Svätého Otca Františka navštívil Slovensko. Po spoločnom stretnutí následne vladyka Ján Babjak sprevádzal Yuriya Tykhovlisa, delegáta Dikastéria pre integrálny rozvoj v Ríme spolu s Mons. Andriyom Yevchukom, chargé d’affaires Apoštolskej stolice na Slovensku pri návšteve záchytných centier pre napomáhanie utečencom v Michalovciach a Ubli. Stretli sa s dobrovoľníkmi, kňazmi, pracovníkmi štátnej správy a Charity. Prostredníctvom vyslaného kardinála chce byť Svätý Otec nablízku tým, ktorí utekajú pred bojmi a trpia násilím iných ľudí.

Foto: Ján Gombala