Aktuality

Čo máme nové?

Sociálny pracovník pre Pobytové sociálne služby

pridal: charita | dátum: 19. júla 2022 | kategória: Pobytové a ambulantné služby Pod Táborom

Vyhlasujeme výberové konanie na pozíciu sociálny pracovník (1 osoba), miesto výkonu: Pobytové sociálne služby (Útulok, Nocľaháreň) so sídlom ul. Pod Táborom 33 v Prešove.

Charakteristika pracovného miesta: zamestnanec vykonáva priamu prácu s prijímateľom – ľuďmi bez domova. Aktívne pomáha pri činnostiach prevádzky a práci s prijímateľmi. Kontakt s inštitúciami (ÚPSVaR, DSS, DpS, mestské a obecné úrady a ďalšie), vypracovanie individuálnych plánov s prijímateľmi, záujmová činnosť, rozvoj pracovných zručností.

Čo požadujeme:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – odbor sociálna práca – nutné,
 • vodičské oprávnenie – min. skupina B – nutné,
 • skúsenosť a rozhľad v sociálnej oblasti – vítané,
 • vzťah k práci s ľuďmi bez domova – nutné,
 • samostatnosť, komunikatívnosť, asertívnosť – nutná,
 • znalosť obsluhy práce na počítači (Word, Excel, internet) – nutné – bežný užívateľ.

Čo ponúkame:

 • predpokladaný nástup september 2022,
 • mzda: 762 EUR + pohyblivé zložky v zmysle prémiového poriadku GKCH,
 • práca na plný pracovný úväzok,
 • zmysluplnú prácu v cirkevnej organizácii,
 • sociálny program,
 • duchovnú podporu.

Výbrové konanie – Sociálny pracovník, Pobytové sociálne služby

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so životopisom a kópiou dosiahnutého vzdelania zasielajte: emailom: gkcharita@gkcharita-po.sk, resp. na adresu: Gréckokatolícka charita Prešov, Hlavná 2, 080 01 Prešov, obálku označte „VÝBEROVÉ KONANIE“ najneskôr do 31.07.2022 (rozhodujúci je dátum podania na pošte). Presný  dátum výberového konania bude pozvaným uchádzačom oznámený.