Aktuality

Čo máme nové?

Septembrové vydanie časopisu Cesta nájdete v distribúcii

pridal: charita | dátum: 5. septembra 2023 | kategória: Mesačník Cesta

Septembrové číslo časopisu Cesta s témou OPORA je v distribúcii. Podporte kúpou časopisu našich distributérov na celom Slovensku.

  • V rozhovore On je moja opora, nezakolíšem sa sme sa rozprávali s vladykom Petrom Rusnákom o jeho funkcii, o mladých kňazoch, ale aj o hriechu a o spoločenských témach.
  • V rubrike Z charít predstavujeme Farské charity. So sr. Timoteou Máriou Rusnákovou z FCH Poprad a Bc. Sandrou Krajnou – koordinátorkou farských charít v GKCH Prešov sme sa rozprávali o aktivitách a poslaní farských charít.
  • V celoročnom cykle Ísť na všetky periférie predstavujeme organizáciu Nadáciu Integru – Pomôžme deťom k vzdelaniu. Nadácia Integra pomáha viac ako dve desaťročia. Vznikla v roku 1995. Nadácia začala školeniami pre začínajúcich podnikateľov na Slovensku, poskytovala mikropôžičky, vytvárala malé sociálne podniky. Školeniami vtedy prešlo takmer 500 žien, ktoré si potom založili malé firmy. Neskôr sa aktivity nadácie preorientovali na Afriku, kde doposiaľ poskytla pomoc vo výške miliónov eur.
  • V duchovnom slove Opora o. Jozef Gača píše, že je prirodzené a dôležité mať pri sebe niekoho, kto nás pochopí. Niekoho, kto nás nebude za nič odsudzovať. Vypočuje si to, čo nás ťaží, trápi a bude trpezlivo načúvať tomu, čo mu rozprávame. Je dôležité mať pri sebe oporu v chvíľach náročných.
  • Článok Kvalitná cestná infraštruktúra v PSK predstavuje skutočnosť, že kraj plánuje v roku 2023 opraviť mosty a cesty za viac ako 60 miliónov eur. Využije na to vlastné a európske zdroje. Aktuálne bežia rekonštrukčné práce na 43 kilometroch Cesty slobody a viacerých jej mostoch, priepustoch a múroch.
  • V rubrike Obrazy sveta je predstavený obraz Hannibal prekračuje Alpy. Turnerov obraz bol po prvýkrát vystavený v roku 1812, v roku, ktorý znamenal prelomový okamih moderných európskych dejín. Napoleonove vojská dosiahli brány Moskvy a zdalo sa, že Francúzsko dobyje celú Európu.
  • V zaujímavom rozhovore Opora tela sme sa rozprávali s MUDr. Brigitou Popovičovou, odborníčkou v odbore ortopédia. Pýtali sme sa na vážne civilizačné choroby chrbtice, na skoliózu a na hernie platničiek.
  • V rubrike Zaujímavosti predstavíme článok Stalinova veľká čistka. Dejiny sú plné pogromov, „etnických čistiek“, násilných deportácií a nehoráznych zločinov, ktoré na svojich poddaných napáchali vládcovia bez ohľadu na vierovyznanie, rasu či letopočet. Nové technologické a komunikačné vymoženosti poslúžili akurát na zintenzívnenie, zjednodušenie a v konečnom dôsledku aj zverejnenie procesov vyvražďovania.
  • V článku Máme ďalšiu sväticu v nebi si pripomíname osobnosť, život a dielo sestry Elvíry. Vo veku 86 rokov sa obklopená modlitbami a náklonnosťou celej „veľkej rodiny“ Komunity Cenacolo Matka Elvíra veľmi vyrovnaná vrátila do Otcovho domu.

Nechýbajú Krížovka, Vtipy a Správy z charít. Prajeme príjemné čítanie!