Aktuality

Čo máme nové?

Septembrová supervízia manažmentu a vedúcich GKCH

pridal: charita | dátum: 30. septembra 2023 | kategória: GKCH

Pracovníci Centra Gréckokatolíckej charity Prešov spolu s vedúcimi jednotlivých zariadení a služieb GKCH strávili 2 septembrové dni v príjemnom prostredí Pútnického centra baziliky minor v Ľutine v rámci supervízie manažmentu. GKCH spolupracuje s externou supervízorkou doc. PhDr. Stanislavou Hunyadiovou, PhD., ktorá viedla aj túto supervíziu riadiacich pracovníkov. Supervízia manažmentu GKCH sa koná raz ročne.

Súčasťou profesionality každého zamestnanca je potreba rozvíjať si svoje profesionálne kompetencie, aby mohol svojím prístupom umožniť zvyšovať kvalitu práce. Jedným z nástrojov kontinuálneho profesionálneho rastu je metóda supervízie. Supervízia je učenie na báze skúsenosti, založené na podpore a raste supervidovaných (zamestnancov). Formy supervízie sú skupinová, individuálna  a riadiacich pracovníkov GKCH.