Aktuality

Čo máme nové?

Projektový manažér pre zahraničie

pridal: charita | dátum: 15. marca 2022 | kategória: Pracovné ponuky

Vyhlasujeme výberové konanie na pozíciu Projektový manažér pre zahraničie (1 osoba) – Centrum GKCH so sídlom ul. Hlavná 2 v Prešove

Charakteristika pracovného miesta: zamestnanec vykonáva koordinačnú a projektovú prácu zameranú na zahraničie, prioritne pre Ukrajinu. Aktívne vyhľadáva výzvy,, vypracováva projekty, implementuje ich a vyúčtováva.

Čo požadujeme

 • vysokoškolské vzdelanie – nutné,
 • manažérske zručnosti – nutné,
 • samostatnosť, komunikatívnosť a asertívnosť – nutná,
 • znalosť práce na počítači (Word, Excel, internet) – nutné,
 • projektová angličtina a komunikačné zručnosti v anglickom jazyku B2 – nutné,
 • vodičské oprávnenie: minimálne skupina B – vítané,
 • skúsenosť a rozhľad v sociálnej oblasti – vítané.

Čo ponúkame

 • predpokladaný nástup ihneď,
 • mzda: 1 100 € + pohyblivé zložky v zmysle prémiového poriadku GKCH,
 • práca na plný pracovný úväzok,
 • práca na dobu určitú s možnosťou predĺženia,
 • zmysluplnú prácu v cirkevnej organizácii,
 • sociálny program,
 • duchovnú podporu.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so životopisom, kópiou dosiahnutého vzdelania zasielajte: emailom: gkcharita@gkcharita-po.sk, resp. na adresu: Gréckokatolícka charita Prešov, Hlavná 2, 080 01 Prešov, obálku označte „VÝBEROVÉ KONANIE – PMZ“ najneskôr do 23.03.2022 (rozhodujúci je dátum podania na pošte). Presný  dátum osobných pohovorov bude oznámený len vybraným uchádzačom.

Výberové konanie – projektový manažér pre zahraničie