Aktuality

Čo máme nové?

Predĺžené výberové konanie – pomocný zamestnanec chráneného pracoviska

pridal: charita | dátum: 14. októbra 2020 | kategória: Dom sv. Anny

Predlžujeme výberové konanie na pozíciu POMOCNÝ ZAMESTNANEC CHRÁNENÉHO PRACOVISKA/UPRATOVAČKA (2 osoby) do 31.10.2020.

Miesto výkonu: Dom svätej Anny, Štúrova 5, Stará Ľubovňa.

 

Náplň práce:

 • vykonávanie upratovania a ostatných náležitostí pri udržiavaní poriadku a hygieny zariadenia podľa interných predpisov.
 • vykonávanie estetickej úpravy interiéru a exteriéru zariadenia, areálová služba pri údržbe zelene a komunikácií. Výkon pomocných prác, aktívna pomoc pri prípravách a asistencia pri záujmových činnostiach zariadenia.

Čo požadujeme:

 • stredoškolské vzdelanie,
 • samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita, asertívnosť, pracovitosť,
 • preukázanie invalidity a percentuálnej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, aktuálny doklad o trvaní invalitity (poberaní ID),
 • dodržiavať Etický a morálny kódex pracovníka GKCH.

Čo ponúkame:

 • predpokladaný nástup IHNEĎ na polovičný úväzok,
 • pracovné uplatnenie občanov so zdravotným postihnutím, ktorým zamestnávateľ nemôže poskytnúť vhodné zamestnanie na iných pracoviskách,
 • mzda: 310 € + pohyblivé zložky v zmysle prémiového poriadku GKCH,
 • práca na určitý čas, pracovná doba 14:00 – 18:00,
 • zmysluplná práca v cirkevnej organizácii,
 • sociálny a duchovný program GKCH.

 

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so životopisom, odporúčaním a kópiou dosiahnutého vzdelania zasielajte: emailom: domsvanny@gkcharita-po.sk, resp. na adresu: Dom sv. Anny, Štúrova 5, 064 01 Stará Ľubovňa, obálku označte „VÝBEROVÉ KONANIE – DSA“ najneskôr do 31.10.2020 (rozhodujúci je dátum podania na pošte).

Presný dátum výberového konania bude oznámený pozvaným uchádzačom.

Bližšie informácie o voľnej pracovnej pozícii nájdete aj na: DsA-VK-Upratovačka