Pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi

Novodobé otroctvo neobchádza ani našu krajinu, a preto sa snažíme pomáhať ľuďom predchádzať mu a chrániť sa pred ním. V rámci preventívnych aktivít na školách, v zariadeniach sociálnych služieb, vo farnostiach zvyšujeme povedomie o danej problematike: rizikách, možnostiach ako im predchádzať, ako postupovať pri ceste do zahraničia, ako riešiť prípadné krízové situácie.

Spolu so Slovenskou katolíckou charitou sme partnermi Ministerstva vnútra SR pri poskytovaní odbornej pomoci a podpory obetiam obchodovania s ľuďmi (ďalej len „OBEŤ) počas 24 hodín nepretržite na území Slovenska, pomoc mužom, ženám a deťom pri ich návrate do bežného života, v začlenení sa do spoločnosti, úspešný vstup a zotrvanie na trhu práce, podpora vo výchove a vzdelávaní detí.

Obetiam bude poskytovaná nevyhnutná krízová starostlivosť a reintegrácia/integrácia na území Slovenskej republiky formou psychologickej, zdravotníckej, právnej a materiálnej pomoci cez zaradenie do programu Ministerstva vnútra SR alebo sprostredkovaním bezpečného ubytovania pre obete obchodovania.

Foto je ilustračná, zdroj: Eric Ward (Unsplash)

Kontaktné údaje

domsvfaustiny@gkcharita-po.sk, 0910 842 544