Pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi

Novodobé otroctvo neobchádza ani našu krajinu, a preto sa snažíme pomáhať ľuďom predchádzať mu a chrániť sa pred ním. V rámci preventívnych aktivít na školách, v zariadeniach sociálnych služieb, vo farnostiach zvyšujeme povedomie o danej problematike: rizikách, možnostiach ako im predchádzať, ako postupovať pri ceste do zahraničia, ako riešiť prípadné krízové situácie.

Spolu so Slovenskou katolíckou charitou sme partnermi Ministerstva vnútra SR pri poskytovaní odbornej pomoci a podpory obetiam obchodovania s ľuďmi (ďalej len „OBEŤ) počas 24 hodín nepretržite na území Slovenska, pomoc mužom, ženám a deťom pri ich návrate do bežného života, v začlenení sa do spoločnosti, úspešný vstup a zotrvanie na trhu práce, podpora vo výchove a vzdelávaní detí .

Obetiam bude poskytovaná nevyhnutná krízová starostlivosť a reintegrácia/integrácia na území Slovenskej republiky formou psychologickej, zdravotníckej, právnej a materiálnej pomoci cez zaradenie do programu Ministerstva vnútra SR alebo sprostredkovaním utajeného ubytovania pre obete obchodovania.

V prípade záujmu o bližšie informácie, prednášky alebo propagačné materiály nám napíšte alebo zavolajte.

 

[su_service title=“Kontaktné údaje:“ icon=“icon: address-book-o“ icon_color=“#c03647″ size=“36″]Hlavná 2, 080 01 Prešov

0910 842 034, rajnakova@gkcharita-po.sk[/su_service]