Aktuality

Čo máme nové?

Pracovné stretnutie so Slovenskou katolíckou charitou

pridal: charita | dátum: 19. júla 2023 | kategória: GKCH

V dnešný deň nás navštívil pracovný tím zo Slovenskej katolíckej charity. Kolegov zo Slovenskej katolíckej charity sme privítali v našich prešovských zariadeniach, nakoniec aj na Centre GKCH.

Počas dnešného doobedia sme im priblížili naše zariadenia a služby, ako aj aktuálne výzvy a plány. Jednou zo spoločných tém rozhovorov bola oblasť pomoci odídencom z Ukrajiny a projekt Emergency Appeal 2. Manažéri a koordinátori SKCH a GKCH za jednotlivé oblasti zdieľali svoje odborné skúsenosti v rámci individuálnych konzultácií.

Kolegom z SKCH ďakujeme za návštevu a za spoločný čas pri vzájomných rozhovoroch.