Aktuality

Čo máme nové?

Požehnané veľkonočné sviatky – Nestrácajme nádej!

pridal: charita | dátum: 11. apríla 2020 | kategória: Aktuality

Nádej nie je ilúziou, vysvetľuje Svätý Otec: „Vo zmŕtvychvstalom Ježišovi zvíťazil život nad smrťou. Táto veľkonočná viera živí našu nádej. Chcel by som sa o ňu s vami podeliť dnes večer. Je to nádej na lepšie časy, v ktorých budeme i my lepšími, konečne oslobodení od zla a od tejto pandémie. Je to nádej: nádej nesklame; nie je to ilúzia, je to nádej. Vzájomne bok po boku, v láske a trpezlivosti, môžeme si v týchto dňoch pripravovať lepšie časy.“ (pápež František veriacim na prahu Veľkého týždňa)

Milí priatelia, podporovatelia, dobrodinci, prijímatelia služieb a ich rodiny!

Požehnané veľkonočné sviatky, plné milostí a nádeje prameniacej z tajomstiev Veľkej noci Vám praje Gréckokatolícka charita Prešov.