Aktuality

Čo máme nové?

Sociálny pracovník

pridal: charita | dátum: 21. septembra 2020 | kategória: Dom sv. Júdu Tadeáša

Vyhlasujeme výberové konanie na pozíciu sociálny pracovník/-čka (1 osoba)                          v Dome sv. Júdu Tadeáša – denný stacionár Humenné                                                             (sídlo: Štefánikova 29, 066 01 Humenné).

 

Čo požadujeme:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – odbor sociálna práca + stredná odborná škola v odbore krajčírstvo, stolárstvo, aranžérstvo kvetín, maliarstvo, košikárstvo, fotografia, drevovýroba, hrnčiarstvo, záhradníctvo alebo kozmetika,
 • bezúhonnosť – výpis z registra trestov (dodáte pri nástupe do zamestnania),
 • znalosť obsluhy práce na počítači (Word, Excel, internet),
 • samostatnosť, komunikatívnosť a asertívnosť, empatia, zanietenosť, chuť sa vzdelávať, flexibilnosť,
 • prax v oblasti sociálnej práce – vítaná,
 • prax v sociálnych službách a v sociálnej oblasti s cieľovou skupinou zdravotne znevýhodnení – vítaná,
 • vodičské oprávnenie pre skupinu B s praxou – vítané.

Čo ponúkame:

 • zmysluplnú prácu v cirkevnej organizácii,
 • prácu na plný pracovný úväzok,
 • prácu v nepretržitej prevádzke,
 • základná mzda: 696 € + pohyblivé zložky v zmysle prémiového poriadku GKCH,
 • sociálny program, supervízia,
 • duchovnú podporu.

 

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so životopisom, kópiou dosiahnutého vzdelania a príp. potvrdením o praxi s cieľovou skupinou v sociálnej oblasti zasielajte: emailom: domsvjudutadeasa@gkcharita-po.sk, resp. na adresu: Dom sv. Júdu Tadeáša denný stacionár, Štefánikova 29, 066 01 Humenné, prípadne osobne najneskôr do 24.9.2020.

Presný  dátum výberového konania bude pozvaným uchádzačom oznámený. 

 

Výberové konanie – Sociálny pracovník SC HE (pdf)