Aktuality

Čo máme nové?

Navzájom si pomáhame – ochranné rúška si šijeme aj svojpomocne

pridal: charita | dátum: 20. marca 2020 | kategória: Dom sv. Faustíny

V tomto ťažkom období v súvislosti so šírením koronavírusu naši zamestnanci spolu s prijímateľmi našich služieb iniciatívne reagujú na nedostatok ochranných prostriedkov. Tí, ktorí môžu a majú na to podmienky, šijú rúška nielen pre seba, ale aj pre iných.

Dom sv. Faustíny pomáha šitím rúšok aj ďalším prijímateľom služieb Charity

Šikovné prijímateľky Domu sv. Faustíny spolu so zamestnankyňami tohto zariadenia sa pustili do šitia ochranných rúšok pre potreby našej Charity. Zatiaľ dievčatá ušili okolo 100 rúšok pre vlastné potreby, ale aj pre zamestnancov resocializačného pracoviska a Útulku Archa v Prešove. Časť rúšok Dom sv. Faustíny ponúkol o. dekanovi Radovanovi Kuzmiakovi pre kňazov celého dekanátu. Prijímateľky zariadenia si rozdelili prácu – tri z nich rúška strihajú a zažehľujú, dve sa venujú samotnému šitiu.

„Poďakovanie patrí pracovníčkam Viere a Ľube, ktoré učia dievčatá aj tejto pracovnej zručnosti. Aj keď sme v neľahkej situácii, nie sme ľahostajní voči potrebám iných. Dievčatá sú viac ako inokedy iniciatívne, dodržujú bez problémov denný harmonogram, pracujú a modlia sa za zdravie všetkých v GKCH ako aj celého sveta,“ dodáva vedúca zariadenia Helena Paňková.

Ochranné rúška sa šijú aj v našich prešovských zariadeniach

Ochranné rúška šijú aj prijímatelia Pobytových sociálnych služieb Pod Táborom 33 v Prešove v rámci pracovnej terapie pod vedením krajčíra. K prijímateľom z pobytoviek“ sa pridalo aj naše druhé prešovské zariadenie – Domov nádeje. Takýmto spôsobom svojpomocne dopĺňajú zásoby ochranných rúšok pre vlastné potreby.

Naše poďakovanie patrí aj rodine Valérie Andrejkovej z Kapušian, ktorá pre prijímateľov našich služieb – ľudí bez domova, ušila už cca 70 rúšok.