Aktuality

Čo máme nové?

Našu činnosť podporuje aj Mesto Svidník

pridal: charita | dátum: 16. augusta 2022 | kategória: Ďakujeme

V kalendárnom roku 2022 Mesto Svidník poskytlo našej organizácii finančnú dotáciu vo výške 500 € na dohodnutý účel: poskytovanie sociálnej pomoci, humanitárnu a charitatívnu činnosť a prevádzku Domu sv. Faustíny a Sociálneho centra v meste Svidník.

Finančné prostriedky z dotácie boli použité na úhradu materiálu, ktorý sme potrebovali pri nácviku pracovných zručností. Taktiež sa zakúpili látky, nožnice, šnúry, ihly a iný drobný tovar, prostredníctvom ktorého prijímateľky v zariadení zhotovili 100 ks srdiečok pre klientov Senior domu SVIDA Svidník. Darčeky im budú odovzdané v októbri pri príležitosti mesiaca úcty k starším.

Mestu Svidník za poskytnutie finančných prostriedkov úprimne ďakujeme.