Aktuality

Čo máme nové?

Nadácia EPH pomáha aj v Prešovskom kraji

pridal: charita | dátum: 24. novembra 2019 | kategória: Dobrovoľníci

Gréckokatolícka charita Prešov zrealizovala v Prešovskom kraji projekt „Priama materiálna a potravinová pomoc ľuďom v núdzi“ v priebehu mája – novembra tohto roku, ktorý bol podporený zo zdrojov Nadácie EPH.

39 rodinám a jednotlivcom sa pomohlo v celkovej sume viac než 10 000,- eur. Najčastejšie dobrovoľníci pomáhali cez nákupy trvanlivých potravín, liekov, ale aj elektrospotrebičov, tj. chladničiek, pračiek, sporákov, ale aj cez rehabilitačný pobyt alebo letný tábor pre deti.

A komu táto pomoc poslúžila? Išlo o osamelé matky s deťmi, viacpočetné rodiny, rodiny s dieťaťom so znevýhodnením, ale aj seniori s nízkym príjmom. Jedna z mamičiek nám pri odovzdaní nákupu so slzami v očiach hovorila „ani neviem vyjadriť, ako
som vám vďačná. Viete ako sa sama trápim s deťmi, je mi veľmi ťažko, už to sama nezvládam, ale nechcem nikoho obťažovať svojimi problémami…“

Vďaka tomuto projektu sme pomohli nielen účinne a efektívne rodinám, ale podarilo sa nám nadviazať spoluprácu s novými aktívnymi dobrovoľníkmi, ktorí môžu byť základom pre vznikajúce farské charity. Takto budú môcť aj následne pomáhať napr. doučovaním detí, donáškou nákupov, či rozhovormi s osamelými.