Aktuality

Čo máme nové?

Nadácia EPH podporila deti z Ukrajiny a slovenské rodiny v núdzi

pridal: charita | dátum: 1. augusta 2022 | kategória: GKCH

Už štvrtý rok môžeme vďaka finančnej podpore od Nadácie EPH pomáhať núdznym rodinám na Slovensku.

V tomto roku poznačenom vojnou na Ukrajine bol tento príspevok rozšírený o čiastku 3000,- eur na podporu odídených rodín z Ukrajiny. Vďaka tomu mohlo naše Centrum podpory v Prešove zorganizovať Integračný denný tábor od 11. do 14. júla v priestoroch Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. Petra Pavla Gojdiča. Priemerne o 40 detí sa starali 3 zamestnanci a 6 dobrovoľníci. Pre veľký záujem podujatie zopakujeme aj v auguste. Ďalším siedmim deťom sme zabezpečili týždenný letný tábor v Centre voľného času Juskova Voľa.

Okrem toho sme schválili v 1. kole podporu pre 19 rodín v núdzi. Najčastejšie išlo o finančnú podporu na nákup potravín z dôvodu diétneho stravovania a drogérie pre malé deti, ale aj na posteľ s ortopedickým matracom, pomôcky pre autistov, či drevo na zimu. Ďalšie schvaľovacie kolo pripravujeme na august.