Aktuality

Čo máme nové?

Modlitbová reťaz za obete obchodovania s ľuďmi

pridal: charita | dátum: 4. marca 2021 | kategória: Dom sv. Faustíny

8. FEBRUÁRA, v deň sviatku SV. BAKHITY – patrónky obetí obchodovania s ľuďmi, ako aj v priebehu mesiaca február, sa naši zamestnanci a dobrovoľníci vo svojich rodinách zjednotili v spoločnej modlitbe za obete novodobého otroctva. Podujatie na Slovensku organizuje Slovenská katolícka charita v rámci projektu STOP obchodovaniu s ľuďmi.

Hoci stretnutie v chrámoch nebolo možné, sila modlitby vie prekročiť hranice obmedzení. Na diaľku sme v našich domácnostiach na tento úmysel vytvorili modlitebnú reťaz. Do modlitieb sa ako každoročne zapojili aj prijímateľky a  pracovníčky Domu sv. Faustíny vo Svidníku – domova na polceste pre ženy v núdzi. Vedúca zariadenia Helena Paňková opisuje tohtoročné modlitby takto: „Modlitby sme doteraz mali v chráme. Keďže to tentokrát nebolo možné, urobili sme si oltárik v spoločenskej miestnosti. Všetky či už pracovníčky, alebo prijímateľky sa veľmi rady zúčastňujeme modlitieb za obete obchodovania. Všimla som si, že naše dievčatá sú veľmi citlivé na potreby iných, keď prežívajú rôzne trápenia a choroby.“

               

 

Šiesti dobrovoľníci z Farskej charity Okružná so svojimi rodinnými príslušníkmi sa spoločne pripojili k modlitbám, ktoré v deň sviatku patrónky obetí obchodovania odvysielalo Rádio Lumen. Deti našich dobrovoľníkov a zamestnancov zase potešil obrázok sv. Bakhity, ktorý si mohli vymaľovať. Starší z nich sa zapojili do maľovanej súťaže, ktorú pripravila Slovenská katolícka charita.

 

 

 

 

V našej starostlivosti máme taktiež obete obchodovania. Vnímame, že mnohí z nich sú veľmi ľahkou korisťou pre obchodníkov. Prosíme preto aj o modlitby za nich, aby sme im vedeli správne pomôcť v ich zložitej situácii. Odpovedať na výzvu pápeža Františka a pomodliť sa k sv. Bakhite môžete kedykoľvek aj doma. Pri modlitbe a reflexii Vám môžu pomôcť pripravené materiály, ako aj záznam spoločnej modlitby z vysielania pre Rádio Lumen: Modlitby za obete obchodovania – Rádio Lumen

Tohtoročné materiály k modlitbe u vás doma nájdete na: obchodsludmi.sk/materialy-k-modlitbe/

Obchodovanie s ľuďmi sa dotýka nás všetkých a nevyhýba sa ani Slovensku.