Aktuality

Čo máme nové?

Marcová Cesta už aktuálne u našich distributérov

pridal: charita | dátum: 3. marca 2021 | kategória: Mesačník Cesta

V najnovšom čísle mesačníka Cesta na tému STAROSTLIVOSŤ nájdete aj:

  • Rozhovor s Jaroslavom Maxmiliánom Kašparů, českým psychiatrom a gréckokatolíckym kňazom. Jeho prvá časť Vám predstaví odborníkov pohľad na manželstvo, rodinu a výchovu detí.
  • Druhý rozhovor je pokračovaním v téme Covid-19 s infektológom Martinom Kršákom. V rozhovore reaguje na pochybnosti spojené s očkovaním a vysvetľuje, prečo bude zrejme potrebné v nasledujúcich dvoch rokoch preočkovanie proti Covid-19.
  • Za posledných pár rokov bol v Stredozemnom morí najväčší počet obetí a stratených ľudí, ktorí sa pokúšali dostať na európske pobrežie. V Stredozemí prebiehajú 3 operácie Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) s cieľom zachraňovať ohrozených migrantov a bojovať proti prevádzačstvu. Viac sa dočítate v príspevku našej šéfredaktorky Denisy Považanovej o záchrane životov v Stredozemí.
  • V rubrike „Z charít“ Vám sestry ADOS Charitas Gréckokatolíckej charity Prešov v rubrike priblížia ošetrovateľskú starostlivosť v domácom prostredí: „V ošetrovateľskej práci jestvuje množstvo chvíľ, ktoré nemožno opísať slovami. Patria k našim najvzácnejším zážitkom a navždy ostanú ukryté. Tak je to správne, lebo nepýtame za ne osobitnú odmenu. Sú odmenou už svojou podstatou.
  • Ako tradične ani v marcovej Ceste nechýbajú povzbudivé svedectvá, katechéza Sv. Otca, duchovné slovo o. Jozefa Gaču, pravidelné rubriky a výber aktuálnych správ z Cirkvi a charít.

Kúpou mesačníka Cesta podporíte konkrétneho distributéra vo výške polovice príspevku za časopis.