Aktuality

Čo máme nové?

Keď rozhovor skončí zmysluplnou pomocou. Pán Vladimír ďakujeme!

pridal: charita | dátum: 30. januára 2018 | kategória: GKCH

V predvianočnom období prišiel pán Vladimír s myšlienkou ako pomôcť iným. Osobným zanietením na základe rozhovoru s Mirom, človekom z ulice, podnietil svojich známych, ale aj širokú verejnosť k podaniu pomocnej ruky. Oslovil našu organizáciu a spoločne sme hľadali spôsob ako efektívne pomôcť. Vďaka jeho citu pre solidaritu a nezištnej pomoci sa na účet podarilo vyzbierať 245 eur, ktorá má byť použitá pre potreby Mira a ľuďom s podobným osudom. Pánovi Vladimírovi v mene našich klientov srdečne ďakujeme, pretože toto je dôkaz, ako vľúdne srdce a všímavé oko dokáže potešiť srdce iného.

 

Ako využijeme venované peniaze?

Získané peniaze použijeme v našich Pobytových a ambulantných službách Pod Táborom 33 v Prešove, kde sa venujeme ľuďom bez domova a ľuďom v núdzi. Keďže v Nízkoprahovom dennom centre majú klienti nárok na jedlo úplne zdarma (na požiadanie vďaka Národnému projektu Teplé jedlá), podobne sme nápomocní pri základnej osobnej hygiene a ošatení, rozhodli sme sa peniaze využiť efektívnejšie. Kolegovia zo špecializovaného poradenstva a terénni pracovníci mnohým z nich pomáhajú pri vybavovaní osobných dokladov alebo hľadajú formy ako pomôcť pri zaplatení nákladov na lieky. Venované peniaze vo výške 245 eur, takouto formou poslúžia ťažkým prípadom ľudí z ulice, ako je pán Miro.

Miro a Charita

Pána Mira mnohí poznáte z Hlavnej ulice v Prešove, kde ponúka časopisy okoloidúcim. Niektorých z vás možno oslovil. My, pracovníci Gréckokatolíckej charity Prešov, poznáme pána Mira ako veľmi priateľského a vtipného človeka aj napriek problémom, ktoré ho v jeho živote dennodenne sprevádzajú. Služby Charity využíva od roku 2005, za ten čas s ním pracovníci nadviazali vzťah a spoločne pracovali na riešení situácie, avšak napriek nášmu úsiliu je domovom pána Mira ulica. Pobytové služby našej Charity teda nevyužíva nepretržite, ale terénni sociálni pracovníci sú mu pri riešení jeho situácie nápomocní, no v prvom rade rešpektujú jeho rozhodnutia a jeho spôsob života. Životných situácií podobných príbehu pána Mira je nespočetne, avšak nie každý prejaví iniciatívu či vôľu riešiť svoj problém. Mnohokrát je pomocou byť v prostredí, ktoré mu poskytne prijatie vo forme tepla, stravy, hygienickej očisty a pohody.