Jesenná zbierka na charitu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DO ŽIVOTA NÚDZNYCH CHCEME VSTÚPIŤ V SPRÁVNY MOMENT. PODPORTE ZBIERKU NA CHARITU.

Ak by sa to nestalo, Darinka by strávila ďalšiu noc na lavičke v parku, nevyliečiteľne choré deti by nemali miesto, kde sa o nich starajú s láskou, seniori by ostali bezvládni a bez pomoci. Charita však v správny moment vstúpila do ich životov a vďaka tomu zažívajú lásku, teplo, nový domov.

Tento rok Vás opäť v jesennom a zimnom období prosíme o vyjadrenie Vašej podpory. Aj vďaka Vašim darom môžeme prinášať svetlo do mnohých životov. Spolu s Vami tak stojíme blízko pri človeku.

Už 30 rokov neúnavne slúžime núdznym. Ročne pomôžeme viac ako 2000 klientom sociálnych a zdravotníckych služieb. V súčasnosti pôsobíme v 6 mestách Prešovského kraja. V službách prešovskej gréckokatolíckej charity pracuje vyše 100 zamestnancov, ktorým sú nápomocní dobrovoľníci rôznych vekových skupín, desiatky v rámci 15 spolupracujúcich farských charít. 

Službu Gréckokatolíckej charity Prešov môžete podporiť aj tento rok v pravidelnej zbierke.

FORMY PODPORY

 • FINANČNÝM DAROM v kostole počas prvej adventnej nedele, 27. november 2022
 • VKLADOM NA ÚČET
  IBAN: SK18 7500 0000 0040 0842 5976
  variabilný symbol: 6622
 • ONLINE darovaním prostredníctvom DARUJME
 • POŠTOVÝM POUKAZOM – VZOR stiahnuť tu
 • NAČÍTANÍM QR KÓDU v mobilnej aplikácii

 

 

 

 

 

 

 

 


Podporu Gréckokatolíckej charite Prešov v pravidelnej zbierke na charitu vyjadril aj Mons. Peter Rusnák, apoštolský administrátor sede vacante Prešovskej archieparchie a bratislavský eparcha:

Drahí bratia a sestry, Gréckokatolícka charita Prešov už tri desaťročia neúnavne slúži núdznym na území Prešovskej archieparchie. Sám Ježiš sa v službe Charity skláňa k trpiacim ako milosrdný Samaritán. V tomto období Filipovky, radostnom čase prípravy na príchod nášho Spasiteľa, môžeme spoločne podporiť prešovskú gréckokatolícku charitu a jej službu pre blížneho a jeho núdzu.


Vďaka jesennej zbierke na charitu v roku 2021 sme mohli:
 • uhradiť časť prevádzkových nákladov sociálnych služieb;
 • uhradiť časť nákladov Agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti (Prešov a Snina);
 • financovať náklady na koordinátora farských charít;
 • dofinancovať spoluúčasť v projektoch na obnovu a rekonštrukciu budov;
 • uhradiť časť nákladov na vydávanie pouličného časopisu Cesta;
 • dofinancovať stavby pri Domove nádeje – centre pre deti a rodiny, Prešov;
 • financovať projektovú dokumentáciu – zariadenie na ul. Pod Táborom v Prešove;
 • dofinancovať projektovú dokumentáciu pre domov na polceste pre závislých po resocializácii a z radov ľudí bez domova.

 

Z výnosu tohtoročnej jesennej zbierky na charitu plánujeme:
 • finančne pomôcť konkrétnym jednotlivcom a rodinám na riešenie ich existenčných problémov;
 • dofinancovať výstavbu oddychovej zóny pre klientky Domu sv. Faustíny vo Svidníku;
 • uhradiť časť nákladov Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (Prešov, Snina);
 • uhradiť časť nákladov na vydávanie charitného pouličného časopisu Cesta;
 • pokryť mzdové náklady na koordinátora farských charít a dofinancovať činnosť farských charít a iných nákladov pri zriaďovaní farských charít;
 • dofinancovať prevádzkové náklady sociálnych služieb.

ĎAKUJEME