Humanitárna pomoc

Humanitárna pomoc predstavuje pomoc v stave núdze a v tiesni ako reakcia na mimoriadnu, zväčša krátkodobú udalosť. Prejavom solidarity s ľuďmi v núdzi cez pomoc, podporu a záchranné operácie sa snažíme realizovať aj v rámci našej činnosti. Ak chcete aj vy pomôcť pri riešení nepredvídateľných krízových situácií ako sú rôzne živelné katastrofy doma aj v zahraničí (povodne, zemetrasenie, veterné smršte,…) môže tak urobiť na účelový krízový účet:

SK95 7500 0000 0040 2291 5517
SWIFT – CEKOSKBX

Doteraz sme materiálne a finančne pomáhali:

  • povodne na Slovensku v rokoch 1998, 2008 a 2010,
  • povodne na Ukrajine a v bývalej Juhoslávii,
  • humanitárna pomoc pre Ukrajinu,
  • pomoc pre utečencov v Slovinsku.

 

Na Centre GKCH v Prešove máme k dispozícii odvlhčovacie zariadenia, ktoré požičiavame počas povodní zdarma (inak za manipulačný poplatok podľa vnútornej smernice). Na tento účet môže prispieť aj na ich opravu, prečistenie alebo doplnenie nového inventára. V prípade, že máte záujem o zapožičanie odvhlčovacích zariadení kontaktujte Sekretariát GKCH.

 

[su_service title=“Kontaktné údaje:“ icon=“icon: address-book-o“ icon_color=“#c03647″ size=“36″]Hlavná 2, 080 01 Prešov

051 77 23 970, gkcharita@gkcharita-po.sk[/su_service]