Aktuality

Čo máme nové?

Generálny sekretár – Slovenská katolícka charita

pridal: charita | dátum: 30. júna 2021 | kategória: Pracovné ponuky

Miesto práce: Bratislava + časté domáce a príležitostné zahraničné služobné cesty
Termín nástupu: 1.7.2022
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Mzda: od 2 200 Eur + ročná odmena

Rámcová náplň práce:

 • riadi SKCH a zodpovedá za jej činnosť zriaďovateľovi a Rade SKCH
 • spolupracuje s riaditeľmi arci/diecéznych charít a koordinuje činnosť arci/diecéznych charít vo veciach spoločného záujmu (národné projekty)
 • v spolupráci s prezidentom SKCH a Radou SKCH rieši otázky stratégie a vízie Charity
 • plní všetky úlohy, ktoré zveruje právny poriadok SR, CIC (Kódex kánonického práva) a vnútorné predpisy SKCH do kompetencie štatutárneho orgánu
 • plní všetky úlohy, ktorými ho poverí prezident SKCH a Rada SKCH, a ktoré mu vyplývajú zo stanov SKCH
 • spolupracuje s ekonómom SKCH a Ekonomickou radou SKCH v oblasti plánovania, rozpočtov a rozborov, ekonomických analýz a štatistík, prijímania a schvaľovania nových projektov
 • zastupuje SKCH a arci/diecézne charity, ktoré sú v registri SKCH, v jednaniach s ústrednými orgánmi štátnej správy, samosprávy a vo vzťahu k médiám
 • zastupuje a reprezentuje SKCH vo vzťahu k zahraničiu, predovšetkým vo vzťahu ku Caritas Internationalis a Caritas Europa, kde je členom Executive Board CE
 • menuje a odvoláva konateľov, schválených Radou SKCH,  a vykonáva vlastnícke práva v obchodných spoločnostiach, kde má SKCH obchodný podiel alebo vklad

Požiadavky na zamestnanca:

 • Skúsenosti s riadením ľudí, projektov a projektových tímov
 • Skúsenosti z finančného manažmentu v organizáciách, preferenčne v neziskovom sektore
 • Znalosť cirkevného prostredia na Slovensku, diecéznych charít a charitnej práce
 • Znalosti v oblasti práva a legislatívy, preferované v oblasti sociálnych služieb a neziskovom sektore
 • Skúsenosti s prácou v sociálnej oblasti
 • Čistý register trestov
 • Medzinárodné skúsenosti v neziskovom sektore
 • Networking – sieť kontaktov v neziskovom, politickom a cirkevnom priestore
 • Strategické a inovatívne myslenie; orientácia na dosahovanie cieľov
 • Schopnosť tvoriť a komunikovať víziu, otvorenosť pre nové oblasti pôsobenia charity
 • Zreteľná hodnotová orientácia – žité kresťanstvo; usporiadaný vzťah s RKC
 • Otvorenosť k multikultúrnej spolupráci
 • Ukončené vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa
 • Anglický jazyk na úrovni C1 (+ ďalší jazyk výhodou)
 • Prezentačné a negociačné zručnosti, samostatnosť, flexibilita, kreativita, výborné komunikačné a organizačné zručnosti
 • Ovládanie práce s MS Office (Outlook, Word, Excel, PowerPoint,…) a video-konferenčnými online aplikáciami

Pre zapracovanie do pozície je predpokladané dvojmesačné obdobie 1.5.- 30.6.2022.

Ponúkané benefity:

 • 5 dní dovolenky navyše
 • pružný pracovný čas
 • možnosť práce z domu
 • príjemné pracovné prostredie v centre mesta
 • otvorená a neformálna pracovná atmosféru
 • možnosť rozvoja a sebarealizácie

Stručná charakteristika organizácie: 

Slovenská katolícka charita je cirkevná organizácia zriadená Konferenciou biskupov Slovenska, ktorá konfederatívne združuje 10 arcidiecéznych a diecéznych charít a v praxi uskutočňuje diakoniu katolíckej Cirkvi. Prostredníctvom svojich zariadení a dobrovoľníkov pomáha na Slovensku ľuďom v núdzi. Realizuje tiež zahraničné projekty zamerané na humanitárnu pomoc a rozvojovú spoluprácu, podáva pomocnú ruku obetiam obchodovania s ľuďmi a viac ako 20 rokov podporuje vzdelávanie detí v šiestich krajinách sveta prostredníctvom projektu Adopcia na diaľku®. SKCH je členom Caritas Europa a Caritas Internationalis, ktorá združuje 165 národných charít po celom svete.

Informácie o výberovom konaní: 

Ak Vás táto pracovná ponuka zaujala, zašlite nám štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku, motivačný list a súhlas so spracovaním osobných údajov, v súlade so Zákonom 18/2018 Z. z. ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Všetky požadované dokumenty nám zašlite v elektronickej podobe na adresu podolinsky@charita.sk do 17. septembra 2021. Kontaktovať budeme len vybraných kandidátov.

Kontaktné údaje:

Slovenská katolícka charita, Kapitulská 18, 814 15 Bratislava, tel.: +421 2 5443 1506, web: www.charita.sk