Aktuality

Čo máme nové?

Duchovná obnova a odovzdávanie certifikátov DekaCert zamestnancom GKCH

pridal: charita | dátum: 8. októbra 2023 | kategória: GKCH

Dňa 8. septembra sa pre zamestnancov GKCH konala spoločná duchovná obnova. Obnova sa konala v areáli pútnického centra v Ľutine.

Spoločný program začal prednáškou excercitátora o. Petra Kačura vo Formačnom dome sv. Mikuláša. Nad podnetnými myšlienkami o. Kačura mohli prítomní uvažovať vo chvíľke stíšenia a rozjímania.

Následne sme sa presunuli do Baziliky Zosnutia Presvätej Bohorodičky, kde sa konala sv. liturgia za prítomnosti o. Petra Kačura, správcu farnosti Prešov Sídlisko III, o. Miroslava Iľka, správcu domácej farnosti Ľutina, o. Jozefa Gaču, duchovného správcu GKCH a diakona farnosti Prešov Sekčov, Ľubomíra Vozňaka.

Po sv. liturgii nasledovalo odovzdávanie certifkátov DekaCert zamestnancom GKCH, ktorí absolvovali akreditovaný vzdelávací program Slovenskej katolíckej charity s názvom „Etický program DEKACERT pre pracovné tímy.“

Ďalšia časť programu pokračovala spoločným obedom, oddychovým časom na vychádzku do okolitej prírody alebo na rozhovory a sviatosť zmierenia. Duchovnú obnovu ukončila modlitba Akatistu k Presvätej Bohorodičke.