Aktuality

Čo máme nové?

Dom sv. Faustíny otvoril dvere aj srdcia opäť dokorán

pridal: charita | dátum: 11. apríla 2018 | kategória: Dom sv. Faustíny

Dom sv. Faustíny a Sociálne centrum vo Svidníku  už po ôsmykrát pripravili veľkolepý Deň otvorených dverí. V utorok, 10. apríla, privítali vo svojom zariadení pozvaných hostí aj širokú verejnosť. Bohatý program začal svätou liturgiou, po ktorej vystúpili dievčatá spoločne s hudobným hosťom Hankou Servickou. Deň vyvrcholil každoročnou tradíciou – predajom pouličného časopisu Cesta, na ktorej sa podieľal aj primátor mesta Svidník, šéfredaktorka Podduklianských novín a duchovný správca prešovskej charity. Vďaka výnosu z predaja časopisu v hodnote 493 eur sa klientky zariadenia zúčastnia púte do Krakova.

 

Slávnostný deň sa začal svätou liturgiou v Chráme Božej Múdrosti vo Svidníku, ktorej hlavným kazateľom bol otec Vasil Kormaník, duchovný správca Gréckokatolíckej charity Prešov. Po liturgii ocenil prácu zariadenia Ján Holodňák, primátor mesta Svidník:

„Práca na charite je práca o službe ľuďom, ktorí to potrebujú. Teší ma, že dnešný deň strávime spolu a budeme predávať mesačník Cesta aj s novými posilami v tíme. Dúfam, že vysnívaný Krakov bude pre dievčatá realitou.“

Za dlhoročnú obetavú prácu a dobrú spoluprácu poďakoval aj riaditeľ Gréckokatolíckej charity Prešov, Peter Valiček. „Počas tohto dňa majú možnosť ľudia z vonku, ktorým meno charita možno nič nevraví, zoznámiť sa s prostredím, službami aj s neľahkými osudmi ľudí, ktorým charita pomáha. Je to priestor aj na ľudské zblíženie a odbúravanie určitých predsudkov v spoločnosti.“

Po úvodných slovách sa prítomným prihovorili aj klientky zariadenia prostredníctvom svojho hudobno-kultúrneho programu. Mariánske, ľudové a rusínske piesne boli obohatené prednesom básní aj svedectvom o neľahkej životnej ceste klientky a jej nádeje, ktorú prináša pobyt v zariadení. Spestrením programu bola známa speváčka Hanka Servická, ktorá si zaspievala aj spoločne s dievčatami: „Som si vedomá, že talent, ktorý som dostala mám jednoducho ponúkať. Stále vravím, že najprv na slávu Božiu, a tak na potešenie ľudských sŕdc.“

Program pokračoval v priestoroch zariadenia, ktorý temperamentne otvorili dievčatá cigánskym tancom, pri ktorom si nejeden z hostí poklepkával do rytmu. V zariadení si hostia a verejnosť mohli prezrieť priestory, pohostiť sa a dozvedieť sa viac o službe a dennom režime. Súčasťou dňa bola možnosť zmerania si krvného tlaku a glykémie sestrou ADOS.Deň vyvrcholil každoročným predajom mesačníka Cesta spoločne s primátorom a duchovným správcom charity. Po prvýkrát si distribúciu vyskúšali aj Katarína a Pavol Sivákovci z Podduklianských novín. „Klobúk dole pred tými, ktorí prispeli. Žijeme v ťažko skúšanom, nie práve najbohatšom kraji. Preto každé euro, ktorým ľudia prispeli, má cenu zlata. Ľudia voči ženám bez domova majú častokrát predsudky, nevedia, o čom je mesačník Cesta a že im vlastne časť peňazí z predaja pomáha. Presvedčila som sa, že tí, ktorí málo majú, veľa dajú. Ženy, ktoré sú v tomto zariadení, padli na samé dno. Boli narkomanky, zneužívané na prostitúciu či týrané. Netreba zatvárať oči pred tými, ktorí sa ocitli na okraji spoločnosti. Treba im podať pomocnú ruku, aby sa odrazili od dna,“ povedala Katarína Siváková.

Počas troch hodín spoločne predali 146 časopisov a vďaka kupujúcim a štedrým darcom vyzbierali peknú sumu 492,20 eur. Vedúca zariadenia Helena Paňková si účasť hostí i výsledok z predaja nesmierne vážila:

„Vďaka financiám sa dievčatá budú môcť zúčastniť metropolitnej púte Gréckokatolíckej cirkvi do Krakova, na ktorú sa nesmierne tešia. Ďakujem všetkým darcom a dobrodincom, ktorý nielen v dnešný deň podporujú našu prácu. Rovnako si vážim všetkých hostí, kolegov aj priateľov, ktorí k nám merali cestu aj čas.“

Akciu finančne podporilo Mesto Svidník. Vďaka finančnej dotácie z Mesta Svidník v hodnote 500 EUR, ktorej účelom je poskytovania sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti a činnosti Domu sv. Faustíny a Sociálneho centra v meste Svidník, sme mohli realizovať aj toto podujatie.