Aktuality

Čo máme nové?

Dobro rozhýbalo námestie v Humennom

pridal: charita | dátum: 20. júna 2019 | kategória: Dom sv. Júdu Tadeáša

Do Národného týždňa charity sa zapojili aj v Humennom. Pre širokú verejnosť zorganizovali 12. júna na humenskom námestí Interaktívny deň. Tento druhý ročník celonárodného podujatia sa konal od 9. do 16. júna a niesol sa v duchu hesla „Sila charity je v regiónoch“. Snahou bolo intenzívnejšie upriamiť pozornosť na sociálne odkázaných, tiež ukázať služby tých, ktorí pomáhajú tisíckam ľudí v núdzi.

Cieľom Národného týždňa charity bolo hovoriť viac o krásnej aj náročnej práci, zmysluplnej službe v štýle caritas – lásky. V službách prešovskej charity každý deň stoji stovka zamestnancov blízko pri človeku. V zariadeniach pomáhajú vyše 2 000 ľuďom v núdzi, bez domova, chorým, závislým, deťom so zdravotným znevýhodnením aj seniorom. Verejnosť však ich prácu často prehliada. „Snahou bolo ukázať spoločnosti, že charity sú na Slovensku pre všetkých. Aj preto vznikla iniciatíva, aby sme nezatvárali oči pred tými, ktorí sa v živote ocitli na dne. Podujatím sme chceli spojiť zamestnancov, klientov, farnosti, samosprávu aj širokú verejnosť. Len spoločnými silami a spoluprácou môžeme pomáhať tým, ktorí si nevedia pomôcť sami, pretože dnes je veľa ľudí postihnutých nielen materiálnou chudobou, ale aj duševnou chorobou,“ zdôraznil Peter Valiček, riaditeľ GKCH.

Gréckokatolícka charita Prešov poskytuje v Humennom tri druhy služieb – Sklad solidarity, ktorý otvorili v marci minulého roka, Dom sv. Júda Tadeáša – denný stacionár. „Je určený pre zdravotne znevýhodnených mladých ľudí. Keď skončia základnú školu, plynule prichádzajú k nám. Poskytujeme im celodennú starostlivosť, ktorá pozostáva nielen v opatrovateľských činnostiach, ale zároveň rozvíjame ich pracovné zručnosti. Spolu vyrábame rôzne predmety, momentálne nás očarila kvilingová technika,“ priblížila Danka Pavlíková, vedúca zariadenia, kde je v súčasnosti 17 klientov. Okoloidúci si mohli nádherné ručne vyrábané šperkovnice, kvety i rozlične obrázky aj zakúpiť a tým podporiť mladých. Poslednou službou je Sociálne centrum – špecializované sociálne poradenstvo pre ľudí v núdzi, jednotlivcov, ale aj rodiny, ktorí sa ocitli v krízových situáciách. Súčasťou ich aktivít je aj predaj charitného časopisu Cesta. „Distribuovať ho môžu ľudia v núdzi a týmto si finančne pomôcť,“ spresnila Pavlíková.

Národný týždeň charity prišiel podporiť primátor Miloš Meričko. „Charita robí v našom meste kus dobrej a potrebnej roboty. Nie každý dostal do vienka zdravie. Čo nedostali po zdravotnej stránke, Pán Boh im výrazne vynahradil skvelým srdcom,“ povedal. Pre verejnosť bol pripravený kultúrny program. „Spolu so Súkromnou umeleckou školou Múza sme nacvičili tanec. Trvalo nám to asi štyri mesiace, vzhľadom na mladých, pretože majú rôzne zdravotné obmedzenia,“ dodala Pavlíková. Nakoniec si spoločne zatancovalo a zaspievalo cele námestie.