Aktuality

Čo máme nové?

Dni mesta Humenné aj s aktívnou účasťou našej Charity

pridal: charita | dátum: 13. septembra 2019 | kategória: Dom sv. Júdu Tadeáša

Druhý septembrový týždeň si mesto Humenné pripomenulo 702. výročie 1. písomnej zmienky. Sprievodné akcie spojili s tradičnými oslavami „Dni mesta Humenné“,  ktorého sa aktívne zúčastnila Charita, a to prijímatelia z Domu sv. Júdu Tadeáša a Sociálneho centra.

 

V utorok, 10. septembra, na námestí pred mestským úradom ukázali mladí so zdravotným znevýhodnením z Domu sv. Júdu Tadeáša svoj talent i fantáziu. Kreatívne nadanie, ktoré prehlbujú v rámci rozvoja pracovných zručností predviedli pred desiatkami školákov, ktorí ich prišli podporiť. Vďaka výkladu našich prijímateľov sa žiaci dozvedeli ako vyrábajú sviečky alebo ako využívajú zvyšný papier na tvorbu dekoratívnych predmetov, šperkovníc alebo obrazov. Okrem interaktívneho stánku si naši prijímatelia precvičili poskytovanie prvej pomoci u kolegov z Červeného kríža.

Stred týždňa 11. septembra prijímatelia využili možnosť nahliadnuť do priestorov mestského úradu v rámci Dňa otvorených dverí. Svoju prehliadku začali v zasadačke kde sa pravidelne stretávajú poslanci mestského zastupiteľstva na zasadnutiach. Tam ich privítali traja poslanci pani Ufnárová, pán Ruščanský a pán Šudík, ktorí im vysvetlili ako prebieha rokovanie aj hlasovanie. Prijímatelia sa „zahrali“ na poslancov a to tak, že predniesli svoje návrhy a zúčastnili sa aj hlasovania. Neskôr sa presunuli do kancelárie primátora mesta Miloša Merička, ktorý ich srdečne. Na konci návštevy mestského úradu sa prijímatelia poďakovali pani Kataríne Sopkovej, ktorá ich priestormi mestského úradu sprevádzala a presunuli sa späť do stacionára.

Celý týždeň v Humennom vyvrcholí víkendovým nabitým programom. V rámci jarmoku nebude chýbať ani charitný stánok, kde môžete dobrovoľným príspevkom podporiť činnosť denného stacionára.