Aktuality

Čo máme nové?

DekaCert – záverečné vzdelávanie pre zamestnancov manažmentu

pridal: charita | dátum: 28. júna 2023 | kategória: GKCH

Počas Národného týždňa charity dňa 22.06.2023 sme v rámci 2. fázy Implementácie DekaCertu v zariadeniach (november 2022 – jún 2023) realizovali školenie manažmentu, ktoré bolo zavŕšením vzdelávania zamestnancov Gréckokatolíckej charity Prešov (GKCH). V priebehu uvedených mesiacov sa nám podarilo vyškoliť počas takmer 55 hodín v 5 skupinách 78 zamestnancov zo zariadení a manažmentu GKCH.

Autorkou DekaCertu – etického programu pre kresťanské organizácie a nástroj pre etické riadenie organizácie je prof. Elisabeth Jünemann z Nemecka. Hodnoty programu DekaCert podľa Desatoro Božích prikázaní (Dekalóg) nás nasmerovali ku koreňom kresťanstva. Situácia Izraelitov pred 3 tisícročiami, keď odišli z egyptského zajatia. Začali život v slobode a predsa na ceste púšťou sa stávali otrokmi, no v inej podobe. Pod vplyvom silných potrieb, okolností nedorozumenia a prirodzenej ľudskej slabosti, jednotlivci a skupiny pretlačovali rôzne názory, emócie a správanie. Aby si získanú slobodu chránili a rozvíjali, potrebovali pravidlá. Dekalóg a evanjeliový rozmer pravidiel je pre kresťanstvo smerodajný a nadčasový.

Kvalita pravidiel kresťanskej organizácie stojí na hodnotách, ktoré sám Boh odovzdal a zapísal prostredníctvom svojich lídrov počas celej histórie ľudstva. Na školeniach sme sa postupne oboznamovali a pracovali s  hodnotami: Identita, Integrita, Sviatočný čas, Generačná solidarita, Telesný a duchovný život, Spoľahlivosť, Majetok, Komunikácia, Rodinné spoločenstvo, Sociálne spoločenstvo. Náš certifikovaný lektor, duchovný správca o. Jozef Gača nás sprevádzal teoretickým výkladom. Praktickou časťou bolo písomne reagovať na otázky, prezentovať ich a následne diskutovať v skupine. K jednotlivým hodnotám sa vytvorili najprv individuálne a potom skupinové zápisy. Zápisy, spätné väzby, pozorovania a zistenia sú pre nás dôležitým poznaním, odkazmi na ceste DekaCertu, aby sa Charita stabilizovala, rozvíjala a spoločne zveľaďovala s duchovným rozlišovaním.

Aktuálnym cieľom je úspešne vypracovať dokument etického programu pre vybrané zariadenia GKCH,  implementovať ich a získať certifikáty DekaCertu. Pred nami je ešte fáza: Nastavenie pokračovania DekaCertu v SR, záverečná konferencia a certifikácia zariadení (september 2023 – december 2023).

DekaCert je pre nás evanjeliová cesta Charity pomedzi ľudí.