Aktuality

Čo máme nové?

Činnosť Domu sv. Anny podporila aj Obec Orlov

pridal: charita | dátum: 1. decembra 2021 | kategória: Ďakujeme

V tomto kalendárnom roku 2021 sme získali účelovú dotáciu na prevádzkové náklady zariadenia sociálnych služieb Domu sv. Anny v Starej Ľubovni z Obce Orlov v hodnote 500 EUR. Finančné prostriedky boli použité na skvalitnenie poskytovanej služby prijímateľom Domu sv. Anny, ktorí sú posúdení na VI. stupeň odkázanosti na inú fyzickú osobu.

Obci Orlov za poskytnutú finančnú dotáciu úprimne ďakujeme.

Obec Orlov