Aktuality

Čo máme nové?

Asistent/ka koordinátora farských charít a projektu OBEŤ

pridal: charita | dátum: 23. júla 2019 | kategória: Pracovné ponuky

Vyhlasujeme výberové konanie na pozíciu asistent/ka koordinátora farských charít a projektu OBEŤ  (1 osoba), miesto výkonu: Centrum Gréckokatolíckej charity Prešov, Hlavná 2 v Prešove.

 

Čo požadujeme:

 • 1. stupeň vysokoškolského vzdelania humanitného smeru – Bc. (sociálna práca, psychológia, masmédiá, manažment,…),
 • samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita, asertívnosť, kreativita,
 • komunikačné, prezentačné a organizačné schopnosti,
 • znalosť práce na počítači (Word, Excel, Power Point, Outlook, databázy, internet,…),
 • rozhľad v cirkevnej a sociálnej oblasti,
 • skúsenosť s dobrovoľníckou službou a vedením dobrovoľníkov,
 • skúsenosť s pomocou obetiam násilia – vítaná,
 • pripravenosť vzdelávať sa a skúšať nové postupy,
 • vodičské oprávnenie skupiny B – podmienkou,
 • znalosť anglického jazyka – vítaná.

Čo ponúkame:

 • predpokladaný nástup 2.9.2019 na polovičný úväzok s možnosťou predĺženia na plný úväzok,
 • mzda 365 eur + pohyblivé zložky v zmysle prémiového poriadku GKCH,
 • práca na určitý čas, pracovná doba flexibilná,
 • zmysluplnú prácu v cirkevnej organizácii,
 • sociálny a duchovný program.

 

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so životopisom, odporúčaním a kópiou dosiahnutého vzdelania zasielajte: emailom: rajnakova@gkcharita-po.sk, resp. na adresu: Gréckokatolícka charita Prešov, Hlavná 2, 080 01 Prešov, obálku označte „VÝBEROVÉ KONANIE – CGKCH“ najneskôr do 04.08.2019 (rozhodujúci je dátum podania na pošte). Presný  dátum osobných pohovorov bude oznámený len vybraným uchádzačom.