Aktuality

Čo máme nové?

Aj ľudia so zdravotným znevýhodnením milujú svoj kraj

pridal: charita | dátum: 27. mája 2019 | kategória: Dom sv. Júdu Tadeáša

V rámci dobrovoľníckej aktivity „Milujem svoje mesto – Milujem svoj kraj 2019“ sa v Humennom angažovali aj ľudia so zdravotným znevýhodnením. Klienti denného stacionára Dom sv. Júdu Tadeáša (Gréckokatolícka charita Prešov) náterom vdýchli nový šať zábradliu okolo budovy detskej polikliniky.

Tento rok spojili sily dobrovoľníci nielen v meste Prešov, ale aj v rámci celého prešovského kraja. Do festivalu priateľstva a dobrovoľníckej činnosti sa s ochotou a nadšením zapojili prijímatelia denného stacionára. „Vybrali sme si natieranie zábradlia, ktoré obkolesuje budovu detskej polikliniky, kde sídlia naše služby denného stacionára, špecializovaného poradenstva aj Sklad solidarity. Prácu sme si rozložili na dva dni a do aktivity sa zapojili s úsmevom všetci,“ priblížila Danka Pavlíková, vedúca zariadení.