Aktuality

Čo máme nové?

ADOS – pomoc, ktorá prichádza k vám domov

pridal: charita | dátum: 8. apríla 2019 | kategória: ADOS

Byť sestrou v sebe nesie niekoľko povolaní. Učiteľka, asistentka, manažérka, v mnohých prípadoch aj kamarátka. Je úplne jedno, koľko má rokov, ako dlho je sestrou či akú má pozíciu. Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti v dnešnej dobe už neznamená sestru s tlakomerom, ktorá chodí od pacienta k pacientovi a vykonáva základnú ošetrovateľskú starostlivosť v jeho domácom prostredí.

 

Dnes je sestra poskytujúca domácu ošetrovateľskú starostlivosť erudovaná, s požadovanou praxou, s vysokou pozorovacou schopnosťou a empatiou. Materiálno-technické vybavenie agentúr jej umožňuje vykonávať ošetrovateľskú starostlivosť komplexne, čo je samozrejme prvoradým cieľom ošetrovateľskej starostlivosti – vykonáva činnosti podporujúce zdravie alebo prispievajúce k uzdraveniu či pokojnej smrti v prirodzenom sociálnom prostredí. Aj keď má niekedy zlý deň, stojí vždy pri pacientoch a pomáha im. Robí si svoju prácu najlepšie, ako vie. Sestry v teréne sú profi šoférky. Každý deň bez ohľadu na ročné obdobie a počasie vyrážajú do terénu, aby ošetrovali chorých v ich domácom prostredí. Sú psychologičky, poradcovia pacienta a ich rodinných príslušníkov, celoživotnými študentkami. Ošetrujú ľudí, ktorých zdravotný stav si to vyžaduje, ale nie je natoľko vážny, aby museli absolvovať hospitalizáciua ktorí nemôžu samostatne opustiť domáce prostredie a dostaviť sa na ošetrenie do ambulantného zariadenia.

Koho najčastejšie navštevujú sestry ADOS?

Najčastejšie navštevujú sestry v domácnosti pacientov s akútnymi aj chronickými ranami, preležaninami, s vredmi predkolenia – tzv. bercové vredy. Naša starostlivosť o pacienta zahŕňa aj činnosti ako ošetrovateľská rehabilitácia, ošetrovateľská hygiena, polohovanie pacienta, starostlivosť o katétre, cievkovanie, výtery a odbery telesných tekutín. Nesmieme opomenúť ani ošetrovateľskú starostlivosť o ľudí bez domova. Do terénu vyrážajú zdravotné sestry každé ráno o siedmej hodine a končia o tretej popoludní. Sestra prichádza ako návšteva do pacientovho domáceho kráľovstva, ale zároveň preberá zodpovednosť za to, čo urobila. Pre splnenie podmienok poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti sa predpokladá spolupráca s rodinou a vytvorenie vhodných podmienok v domácom prostredí, nakoľko už od nepamäti je domov pre mladých aj starých, zvlášť v chorobe, miestom najväčšej istoty a bezpečia. Často sú nutné aj zmeny interiéru v ich domácnostiach, či už ide o úpravu lôžka, jeho výšky či polohy v miestnosti, presunutie kobercov a mnohé iné zmeny.

Je nutná schopnosť vedieť jednať s ľuďmi, spolupracovať v kolektíve a zvažovať postupnosť výkonov. Treba si vytvoriť kladný vzťah a určité spojenie, ktoré má veľký význam práve pre pacienta. Potom to už ide samo… Niektorí pacienti, ale veľakrát aj rodinní príslušníci, majú na sestry aj neopodstatnené požiadavky: napríklad požadujú prebaľovanie alebo pomoc s rannou toaletou, či si ich mýlia s taxikárkami a chcú, aby ich vozili na vyšetrenia. Omnoho viac ako sťažnosti počúvame poďakovanie od klientov, ktorým sme pomohli.

Ako môžem získať ošetrovateľskú starostlivosť?

O domácu ošetrovateľskú starostlivosť môžu požiadať samotní pacienti a ich príbuzní. Odporučiť ju môže aj lekár odbornej ambulancie, ošetrujúci lekár a sestra z ambulantných a lôžkových častí oddelení nemocnice. Pacientov praktický lekár pre dospelých potvrdí návrh na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti. Samotný pacient uzatvorí dohodu o poskytovaní domácej ošetrovateľskej starostlivosti s príslušnou ADOS – poskytovateľom, pričom má zo zákona jeho voľnú
voľbu. Zdravotná poisťovňa schvaľuje a prepláca ošetrovateľské výkony. Domácu ošetrovateľskú starostlivosť potrebuje čoraz viac ľudí, ide o bezvládnych či chronicky chorých, s onkologickými diagnózami, seniorov ale aj mladších. Ak sa ocitnete v takej situácii, že budete na ich pomoc odkázaní, nerozmýšľajte. Sestričky z „adosky“ majú nielen zlaté ruky, ale sú v prvom rade ľuďmi s veľkým srdcom.

Čo znamená domáca ošetrovateľská starostlivosť pre pacienta?

Veľa. Pre pacienta je to úplný komfort. Hlavnou výhodou ADOS je psychická pohoda pacienta, súkromie a pohodlie domáceho prostredia, ako aj neobmedzený kontakt s rodinou. To, aby pacient pociťoval spokojnosť s ošetrovateľskou starostlivosťou v domácom prostredí, závisí do značnej miery od samotného prístupu sestry ku klientovi a jeho najbližším. A preto starostlivosť nesmie byť len technikou, schopnosťou a zručnosťou, nevyhnutne sa musí spájať s láskou.

 

Máte záujem o našu službu? Kontaktujte nás: ados.presov@gkcharita-po.sk, 0910 842 595