Aktuality

Čo máme nové?

Stavebné práce na projekte „Oáza pokoja“ ukončené

pridal: charita | dátum: 24. októbra 2018 | kategória: Farská charita

Ku dňu 30.9.2018 sa nám podarilo úspešne dokončiť stavebné práce na projekte „Oáza pokoja, ktorý je zameraný na vybudovanie rozhľadne v rámci relaxačnej cesty na území katastra obce Okružná v okrese Prešov“.

Tento projekt sa nám podarilo zrealizovať vďaka podpore spoločnosti Unilever Slovensko, spol. s r.o. a jej značiek Sunlight, Cif, Domestos, Savo, Surf a Coccolino cez hlasovaciu súťaž „Krajšie Slovensko“ a všetkým darcom, ktorí prispeli svojim časom, hlasovaním, finančne, technikou, vlastnou prácou a modlitbami, osobitne starostovi obce Vladimírovi Magačovi a zástupcovi starostu Jánovi Kaminskému, miestnemu obecnému zastupiteľstvu, tiež duchovnému správcovi o. Mariánovi Feckaničovi.

Autorom, ale aj realizátorom myšlienky je pán Jozef Sukovský za Farskú charitu Okružná. Vďaka jeho iniciatíve, iniciatíve Jána Biroša, vedúceho Farskej charity, Juliana Rychvalského, člena Farskej charity, bolo na rozhľadni odpracovaných 231,5 dobrovoľníckych hodín cca 14 dobrovoľníkmi v období jún až september 2018.  Práve vďaka nim a ich veľkému srdcu sme spoločne zavŕšili toto krásne dielo. Môžeme cez neho obdivovať krásu prírody, ktorú Boh stvoril.

V súčasnosti ešte prebieha úprava okolia a po kolaudácii objektu do konca roka plánujeme rozhľadňu otvoriť a dať do užívania širokej verejnosti. Zároveň plánujeme tento objekt po ukončení zámeru autora do budúcna aj posvätiť.

Fotogaléria: