Aktuality

Čo máme nové?

Rok 2016 v znamení osláv 25. výročia

pridal: charita | dátum: 3. januára 2017 | kategória: GKCH

V mimoriadnom Svätom roku milosrdenstva sme si pripomenuli 25-ročné znovuobnovenia našej činnosti. Kalendárny rok 2016 vytvoril mozaiku rôznorodých činností, ktorými sme podávali pomocnú ruku deťom a mladým s kombinovaným postihnutím, závislým, ľuďom bez domova, ženám v núdzi, seniorom, chorým a ľuďom v ťažkých životných situáciách.

 

Ku komplexu už doteraz poskytovaných sociálnych, zdravotníckych a doplnkových služieb sa nám v priebehu roka 2016 podarilo spustiť aj ďalšie služby. Vďaka Opatrovateľskej službe v rámci mesta Prešov (Národný projekt) pomáhame fyzickým osobám odkázaným na pomoc v domácom prostredí. Rovnako sme koncom roka spustili Denný stacionár Dom sv. Anny v Starej Ľubovni pre dospelých so zdravotným znevýhodnením. Ďalšou významnou aktivitou je príprava Štandardov kvality poskytovaných služieb.

Dni otvorených dverí a odpustové slávnosti

Prostredníctvom nich sme mohli pozvaným hosťom aj širokej verejnosti prezentovať svoje služby, zariadenia, ako aj prácu a ideu charity ako takej. Dvere dokorán otvorili v Dome sv. Faustíny vo Svidníku (5.4.2016). Bohatý program si pre všetkých prítomných pripravili v Dome sv. Simeona, Sačurov počas Odpustovej slávnosti (3.2.2016) a DOD (19.10.2016). V Dome sv. Júdu Tadeáša a Sociálnom centre Humenné sa na všetkých tešili počas Odpustovej slávnosti (17.6.2016) a DOD (28.10.2016).

Opravili sme mestský chodník v Prešove

Naši klienti Pobytových zariadení Pod Táborom v Prešove svojpomocne zrekonštruovali zničený chodník spájajúci centrum mesta so sídliskom Sekčov. Vyše 500-metrový úsek začali renovovať minulého roku a dnes uľahčuje presun ľudí do mesta alebo do práce. Oprava chodníka je súčasne pracovnou terapiou pre ľudí, ktorí potrebujú revitalizovať svoje pracovné návyky.

Benefičný koncert „Podať pomocnú ruku“

Krásne 25-ročné jubileum znovuobnovenia našej činnosti sme oslávili benefičným koncertom „Podať pomocnú ruku.“ 16. októbra sme zaplnili PKO Čierny orol, kde vystúpil Maroš Bango s manželkou, kapela Peter Milenky & band, a tiež detí z Domu sv. Anny a dievčatá z Domu sv. Faustíny. Premiéru mal aj dokumentárny film o našej charite s názvom Podať pomocnú ruku. Výťažok z koncertu sme rozdelili pre ľudí v núdzi v Nízkoprahovom dennom centre Prešov, ženy v núdzi v Dome sv. Faustíny vo Svidníku a deťom a mladým s kombinovaným postihnutím v Dome sv. Anny.

Záverečná konferencia projektu

Úspešný 5-ročný projekt „Komplexné sociálne služby pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím v regióne Stará Ľubovňa“ sme zavŕšili odbornou konferenciou s rovnakým názvom. Aj vďaka tomuto projektu sme rozšírili komplex sociálnych, zdravotníckych a doplnkových služieb Domu sv. Anny, ktorým sa pomáha deťom a mladým so zdravotným postihnutím v celom okrese Stará Ľubovňa.

Získali sme ocenenie Prešovského samosprávneho kraja

V utorok, 20. decembra, sme si prebrali Ocenenie Prešovského samosprávneho kraja (PSK) za povzbudenie viery, dlhoročnú angažovanú pomoc ľuďom v núdzi a pri príležitosti 25. výročia založenia. Slávnostným galaprogramom vo Veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského si z rúk predsedu PSK ocenenie v podobe gotickej brány prevzal náš riaditeľ Peter Valiček.

Zbierky pre ľudí v núdzi

Aj tento rok sme sa zapojili do celoslovenskej Potravinovej zbierky spoločnosti Tesco. Vďaka štedrosti nakupujúcich sme vo vybraných predajniach vyzbierali 3 770,03 kg potravín v hodnote 4 741,53 €. Časť produktov sme venovali jednotlivcom a rodinám v núdzi. Podiel trvanlivých potravín využijeme aj na prípravu jedál pre klientov v našich zariadeniach.

Počas letných prázdnin sa konal 7. ročník Zbierky školských pomôcok. Vyzbieralo sa vyše 20 školských tašiek, ktoré boli plné písacími potrebami, zošitmi, novými aj ešte zachovalými pomôckami pre školákov. Časť nami vyzbieraných pomôcok putovala školákom na Ukrajine.