Aktuality

Čo máme nové?

Metodik sociálnych služieb

pridal: charita | dátum: 11. marca 2020 | kategória: Pracovné ponuky

Vyhlasujeme výberové konanie na pozíciu metodik sociálnych služieb – 1 osoba

(miesto výkonu práce: Centrum GKCH, Hlavná 2, Prešov)

Čo nutne požadujeme

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie, min. II. stupňa – odbor sociálna práca,
 • prax v sociálnej oblasti min. 3 roky,
 • skúsenosť s tvorbou štandardov kvality, nakoľko zodpovedá za spracovanie a aktualizáciu interných predpisov sociálnych služieb pre GKCH v rámci implementácie podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby,
 • rozhľad v sociálnych službách a sociálnom systéme pomoci, nakoľko vykonáva metodickú, konzultačnú, hodnotiacu, kontrolnú činnosť za zverenú oblasť v súčinnosti s Centrom GKCH, vedúcimi zariadení a sociálnych služieb GKCH,
 • bezúhonnosť – výpis z registra trestov (dodáte v prípade úspešnosti),
 • samostatnosť, komunikatívnosť, organizačné schopnosti, asertívnosť,
 • znalosť práce na počítači (Word, Excel, internet).

Čo ponúkame

 • zmysluplnú prácu v cirkevnej organizácii,
 • prácu na 8 hodinový pracovný úväzok,
 • základná mzda 930 € hrubá mzda + pohyblivé zložky v zmysle prémiového poriadku GKCH,
 • duchovnú podporu a sociálny program.

Výberové konanie MSS – potrebné informácie

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so životopisom a kópiou dosiahnutého vzdelania a príp. potvrdením o praxi s cieľovou skupinou v sociálnej oblasti zasielajte e-mailom: gkcharita@gkcharita-po.sk, resp. na adresu: GKCH, Hlavná 2, 080 01 Prešov. Obálku označte „VÝBEROVÉ KONANIE“ najneskôr do 31.3.2020 (rozhodujúci je dátum podania na pošte).

Presný dátum osobných pohovorov bude oznámený len vybraným uchádzačom.