Ponuka práce

Aktuálne vyhlásené výberové konania:

 

ASISTENT SOCIÁLNEJ PRÁCE

miesto výkonu: Domu sv. Faustíny vo Svidníku, Pavlovičova 8, Svidník
dátum ukončenia výberoveho konania: 25.10.2018

Čo požadujeme:

 • Minimálne vysokoškolské vzdelanie I. stupňa – odbor sociálna práca
 • Morálnu bezúhonnosť a psychickú stabilitu v krízových situáciách
 • Znalosť práce na počítači (Word, Excel, Internet)
 • Samostatnosť, komunikatívnosť a asertívnosť
 • Prax v sociálnej oblasti s cieľovou skupinou – ženy v núdzi vítaná
 • Rozhľad v sociálnych službách a v sociálnom systéme pomoci
 • Vodičské oprávnenie pre skupiny B1 a B vítané
 • Ochotu pre ďalšie vzdelávanie.

Čo ponúkame:

 • Zmysluplnú prácu v cirkevnej organizácii
 • Pracovnú zmluvu na plný pracovný úväzok
 • Základná mzda 576,- eur + pohyblivé zložky v zmysle prémiového poriadku
 • Sociálny program
 • Duchovná podpora.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so životopisom, motivačným listom, kópiou dosiahnutého vzdelania a príp. potvrdením o praxi s cieľovou skupinou v sociálnej oblasti alebo odporúčaním zasielajte mailom na: gkcharita@gkcharita-po.sk resp. poštou na adresu: Gréckokatolícka charita Prešov, Hlavná 2, 080 01  Prešov, obálku označte „VÝBEROVÉ KONANIE“, najneskôr do 25.10.2018.

Archív:

VÝBEROVÉ KONANIA

 

VEDÚCI ZARIADENIA Resocializačné stredisko – Domov nádeje

miesto výkonu: Resocializačné stredisko – Domov nádeje, Jarková 79, 080 01 Prešov
dátum ukončenia výberového konania: 12.10.2018

Charakteristika: vedúci zariadenia zodpovedá za riadenie jeho prevádzok a akreditovaných opatrení v zmysel zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v platnom znení.

Čo požadujeme:

 • kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie minimálne II. stupňa – v spoločenských, behaviorálnych, pedagogických, právnych, lekárskych a nelekárskych zdravotníckych vedách,
 • minimálne 3-ročná prax v priamej práci najmä pri výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, výhodou skúsenosť práce so závislými od návykových látok a správaní alebo s niektorou blízkou cieľovou skupinou v sociálnych službách,
 • bezúhonnosť,
 • skúsenosť s vedením podriadených zamestnancov a veľkou zodpovednosťou,
 • osobnostné predpoklady: profesionálnosť, spoľahlivosť, flexibilita, samostatnosť, komunikatívnosť, pozornosť, precíznosť, sebaovládanie, sebaistota, vnútorná stabilita, sociálne a charitatívne cítenie, empatia a asertívnosť.

Pracovné podmienky:

 • prácu na plný pracovný úväzok,
 • predpokladaný nástup 1.11.2018,
 • mzdové podmienky: 900 EUR + pohyblivé zložky v zmysle prémiového poriadku GKCH,
 • zmysluplná prácu v cirkevnej organizácii, sociálny a duchovný program.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so životopisom, motivačným listom a kópiou dosiahnutého vzdelania a praxe zasielajte: emailom: gkcharita@gkcharita-po.sk alebo na adresu: Gréckokatolícka charita Prešov, Hlavná 2, 080 01 Prešov, obálku označte „VÝBEROVÉ KONANIE – RS DON“ najneskôr do 12.10.2018. Presný dátum výberového konania bude pozvaným uchádzačom oznámený.


UPRATOVAČKA

miesto výkonu: Hlavná 2, Prešov
dátum ukončenia výberového konania: 30.9.2018″ style=“fancy“ icon=“arrow-circle-1″]

Čo požadujeme:

 • ukončené stredné odborné vzdelanie alebo praktická škola,
 • evidencia na úrade práce – nutná,
 • skúsenosti s upratovaním s odporúčaním,
 • samostatnosť,
 • zodpovednosť,
 • pracovitosť,
 • morálnu bezúhonnosť.

Čo ponúkame:

 • duchovnú podporu,
 • príjemné pracovné prostredie,
 • prácu na 4 hod. denne cez projekty úradu práce (§ 12 „aktivačná činnosť“, §52a „dobrovoľnícka činnosť“.

Žiadosť so životopisom a referenciami zasielajte na adresu: gkcharita@gkcharita-po.sk, resp. Centrum GKCH, Hlavná 2, 080 01 Prešov, obálku označte „VÝBEROVÉ KONANIE“ najneskôr do 30. 9. 2018. Presný dátum konania bude pozvaným uchádzačom oznámený telefonicky alebo mailom.


SESTRA ADOS CHARITAS

miesto výkonu: Hlavná 2, Prešov
dátum ukončenia výberového konania: 30.09.2018

Náplň a miesto práce, právomoci a zodpovednosti:

 • poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti pacientom v domácom prostredí v okrese Prešov
 • zodpovednosť za ošetrovateľskú starostlivosť a vedenie predpísanej zdravotnej dokumentácie v písomnej forme
 • ny výkon práce bude podľa potreby poskytnuté služobné motorové vozidlo

Druh pracovného pomeru:

 • na pracovný pomer na dobu určitú, s možnosťou predĺženia

Termín nástupu: september 2018

Základná zložka mzdy (brutto): 672 eur/8 hodín denne plus odmeny podľa interného predpisu z preplatených bodov zdravotných poisťovní

Podmienky pracovného zaradenia:

 • ukončené úplné stredné odborné vzdelanie na SZŠ, podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004,
 • alebo ukončené vyššie odborné vzdelanie v odbore diplomovaná všeobecná sestra,
 • alebo ukončené bakalárske štúdium v odbore ošetrovateľstvo,
 • vítané ukončené magisterské štúdium (resp. študuje) v odbore ošetrovateľstvo,
 • vítané ukončené špecializačné štúdium (resp. študuje) v špecializácii komunitné ošetrovateľstvo,
 • odborná prax v zdravotníctve minimálne 5 rokov,
 • počítačové znalosti: medicínsky software, e-mail, internet,
 • vodičský preukaz sk. B – aktívny vodič s praxou,
 • morálne a právna bezúhonnosť,
 • ak sa rozhodne reagovať na pracovnú ponuku, pripojte pre zamestnávateľa písomný súhlas so spracovaním vašich osobných údajov.

Ďalšie podmienky:

schopnosť pracovať v tíme, aktívny prístup k práci, empatia, komunikatívnosť, pravdovravnosť, spoľahlivosť a spravodlivosť v konaní voči ľuďom

Výhody:

 • náročná, ale krásna, zmyslom naplnená práca, dobrý kolektív, príjemné prostredie,
 • duchovná podpora, podpora odborného vzdelávania, pohyblivá pracovná doba.

Prihlášky so žiadosťou, motivačným listom zasielajte na adresu: gkcharita@gkcharita-po.sk resp. Gréckokatolícka charita Prešov, Hlavná 2, 080 01 Prešov, obálku označte: „Výberové konanie ADOS Prešov“, najneskôr do 30.09.2018 (rozhodujúci je dátum podania na pošte).


ODBORNÝ ZAMESTNANEC SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

miesto výkonu:  Dom sv. Júdu Tadeáša, Štefánikova 1526/29, HUMENNÉ
dátum ukončenia výberového konania: 04.09.2018

Čo požadujeme:

 • opatrovateľský akreditovaný kurz v rozsahu 220 hodín, alebo stredné zdravotnícke vzdelanie (zdravotnícky asistent, sestra), alebo
 • úplné stredné vzdelanie s absolvovaným akreditovaným kurzom v rozsahu 150 hod na účely inštruktora sociálnej rehabilitácie, alebo
 • vysokoškolské vzdelanie minimálne alebo II. stupňa – odbor sociálna práca, sociálna pedagogika, špeciálna a liečebná pedagogika, psychológia,
 • kompetentnosť v priamej práci s ľuďmi so zdravotným postihnutím, profesionálnosť, samostatnosť, komunikatívnosť, činorodosť a asertívnosť – nutná,
 • základná znalosť obsluhy práce na počítači (Word, Excel, internet)- nutná.

Čo ponúkame?

 • nástup ihneď,
 • prácu na plný pracovný úväzok v pracovných dňoch,
 • mzdové podmienky: 576 EUR + pohyblivé zložky v zmysle prémiového poriadku GKCH,
 • zmysluplnú prácu v cirkevnej organizácii a duchovný program,
 • sociálny program.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so životopisom a kópiou dosiahnutého vzdelania zasielajte: emailom: sc.humenne@gkcharita-po.sk, alebo na adresu: Dom sv. Júdu Tadeáša, Štefánikova 1526/29, 066 01 Humenné, obálku označte „VÝBEROVÉ KONANIE – DsJT“ najneskôr do 04.09.2018. Presný dátum výberového konania bude pozvaným uchádzačom oznámený.


SOCIÁLNY PRACOVNÍK

miesto výkonu: Domov nádeje, Jarková 79, Prešov
dátum ukončenia výberového konania: 10.7.2018

Čo požadujeme?

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – odbor sociálna práca,
 • bezúhonnosť – výpis z registra trestov (dodáte v prípade úspešnosti),
 • vodičské oprávnenie pre skupiny B1 a B – vítané.
 • samostatnosť, komunikatívnosť a asertívnosť,
 • znalosť obsluhy práce na počítači (Word, Excel, internet),
 • rozhľad v sociálnych službách a sociálnom systéme pomoci – vítaná,
 • prax v sociálnej oblasti s cieľovou skupinou závislí – vítaná,

Čo ponúkame?

 • zmysluplnú prácu v cirkevnej organizácii,
 • prácu na plný pracovný úväzok,
 • základná mzda 620 eur + pohyblivé zložky v zmysle prémiového poriadku,
 • sociálny program,
 • duchovnú podporu.

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu so životopisom, kópiou dosiahnutého vzdelania a príp. potvrdením o praxi (referenciami) v sociálnej oblasti zasielajte najneskôr do 10.07.2017: e-mailom: gkcharita@gkcharita-po.sk alebo poštou: Gréckokatolícka charita Prešov, Hlavná 2, 080 01 Prešov, obálku označte „Výberové konanie – DON“. Presný dátum výberového konania bude oznámený vybraným uchádzačom.


ASISTENT SOCIÁLNEHO PRACOVNÍKA

miesto výkonu: Domov nádeje, Jarková 79, Prešov
dátum ukončenia výberového konania: 10.7.2018

Čo požadujeme?

 • vysokoškolské vzdelanie minimálne I. stupňa – odbor sociálna práca,
 • samostatnosť, komunikatívnosť a asertívnosť,
 • znalosť obsluhy práce na počítači (Word, Excel, internet),
 • prax v sociálnej oblasti najmenej 1 rok – vítaná,
 • vodičské oprávnenie pre skupiny B1 a B – vítané.

Čo ponúkame?

 • zmysluplnú prácu v cirkevnej organizácii,
 • prácu na polovičný pracovný úväzok,
 • základná mzda 300 eur + pohyblivé zložky v zmysle prémiového poriadku,
 • sociálny program,
 • duchovnú podporu.

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu so životopisom, kópiou dosiahnutého vzdelania a príp. potvrdením o praxi (referenciami) v sociálnej oblasti zasielajte najneskôr do 10.07.2017: e-mailom: gkcharita@gkcharita-po.sk alebo poštou: Gréckokatolícka charita Prešov, Hlavná 2, 080 01 Prešov, obálku označte „Výberové konanie – DON“. Presný dátum výberového konania bude oznámený vybraným uchádzačom.


PROJEKTOVÝ ÚČTOVNÍK

miesto výkonu: Domov nádeje, Jarková 79, Prešov
dátum ukončenia výberového konania: 10.7.2018

Čo požadujeme?

 • vysokoškolské ekonomické vzdelanie, príp. stredoškolské ekonomické vzdelanie s vysokoškolským manažmentom,
 • prax v oblasti účtovníctva najmenej 3 roky,
 • prax v neziskovej oblasti najmenej 3 roky,
 • bezúhonnosť – výpis z registra trestov (dodáte v prípade úspešnosti),
 • samostatnosť, komunikatívnosť a asertívnosť,
 • znalosť obsluhy práce na počítači (Word, Excel, internet),
 • odporúčania (referencie) s kontaktnou osobou.

Čo ponúkame?

 • zmysluplnú prácu v cirkevnej organizácii,
 • prácu na 6-hodinový pracovný úväzok s perspektívou rozšírenia na plný úväzok,
 • základná mzda 600 eur + pohyblivé zložky,
 • duchovnú podporu.

Prihlášky so žiadosťou, kontaktnými údajmi, motivačným listom, kópiami dosiahnutého vzdelania, profesným životopisom a referenciami zasielajte najneskôr do 10.07.2018: e-mailom: gkcharita@gkcharita-po.sk alebo poštou: Gréckokatolícka charita Prešov, Hlavná 2, 080 01 Prešov, obálku označte: „Výberové konanie DON“. Presný dátum výberového konania bude oznámený vybraným uchádzačom.


PSYCHOLÓG

miesto výkonu: Domov nádeje, Jarková 79, Prešov
dátum ukončenia výberového konania: 10.7.2018

Čo požadujeme?

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – odbor psychológia,
 • prax v oblasti – 2 roky,
 • prax v neziskovej oblasti najmenej 3 roky,
 • bezúhonnosť – výpis z registra trestov (dodáte v prípade úspešnosti),
 • samostatnosť, komunikatívnosť a asertívnosť,
 • znalosť obsluhy práce na počítači (Word, Excel, internet),
 • prax v sociálnych službách a v sociálnej oblasti s cieľovou skupinou závislí – vítaná,
 • vodičské oprávnenie pre skupiny B1 a B – vítané.

Čo ponúkame?

 • zmysluplnú prácu v cirkevnej organizácii,
 • prácu na plný úväzok,
 • základná mzda 740 eur + pohyblivé zložky,
 • sociálny program,
 • duchovnú podporu.

Prihlášky so žiadosťou, kontaktnými údajmi, motivačným listom, kópiami dosiahnutého vzdelania a potvrdením o praxi zasielajte najneskôr do 10.07.2018: e-mailom: gkcharita@gkcharita-po.sk alebo poštou: Gréckokatolícka charita Prešov, Hlavná 2, 080 01 Prešov, obálku označte: „Výberové konanie DON“. Presný dátum výberového konania bude oznámený vybraným uchádzačom.