Ponuka práce

Aktuálne vyhlásené výberové konania:

UPRATOVAČKA
miesto výkonu: Hlavná 2, Prešov

dátum ukončenia výberového konania: 31.8.2018

 

Čo požadujeme:

 • ukončené stredné odborné vzdelanie alebo praktická škola,
 • evidencia na úrade práce – nutná,
 • skúsenosti s upratovaním s odporúčaním,
 • samostatnosť,
 • zodpovednosť,
 • pracovitosť,
 • morálnu bezúhonnosť.

Čo ponúkame:

 • duchovnú podporu,
 • príjemné pracovné prostredie,
 • prácu na 4 hod. denne cez projekty úradu práce (§ 12 „aktivačná činnosť“, §52a „dobrovoľnícka činnosť“.

Žiadosť so životopisom a referenciami zasielajte na adresu: gkcharita@gkcharita-po.sk, resp. Centrum GKCH, Hlavná 2, 080 01 Prešov, obálku označte „VÝBEROVÉ KONANIE“ najneskôr do 31. 8. 2018. Presný dátum konania bude pozvaným uchádzačom oznámený telefonicky alebo mailom.

 

Archív:

SESTRA ADOS CHARITAS
miesto výkonu: Hlavná 2, Prešov

dátum ukončenia výberového konania: 19.7.2018

 

Náplň a miesto práce, právomoci a zodpovednosti:

 • poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti pacientom v domácom prostredí v okrese Prešov
 • zodpovednosť za ošetrovateľskú starostlivosť a vedenie predpísanej zdravotnej dokumentácie v písomnej forme

Druh pracovného pomeru:

 • na pracovný pomer na dobu určitú, s možnosťou predĺženia
 • na dohodu s možnosťou prechodu na pracovný pomer na skrátený úväzok

Termín nástupu: júl – august 2018

Základná zložka mzdy (brutto): 672 eur/8 hodín denne plus odmeny podľa interného predpisu z preplatených bodov zdravotných poisťovní

Podmienky pracovného zaradenia:

 • ukončené úplné stredné odborné vzdelanie na SZŠ, podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004,
 • alebo ukončené vyššie odborné vzdelanie v odbore diplomovaná všeobecná sestra,
 • alebo ukončené bakalárske štúdium v odbore ošetrovateľstvo,
 • vítané ukončené magisterské štúdium (resp. študuje) v odbore ošetrovateľstvo,
 • vítané ukončené špecializačné štúdium (resp. študuje) v špecializácii komunitné ošetrovateľstvo,
 • odborná prax v zdravotníctve minimálne 5 rokov,
 • počítačové znalosti: medicínsky software, e-mail, internet,
 • vodičský preukaz sk. B – aktívny vodič s praxou,
 • morálne a právna bezúhonnosť,
 • ak sa rozhodne reagovať na pracovnú ponuku, pripojte pre zamestnávateľa písomný súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov.

Ďalšie podmienky:

schopnosť pracovať v tíme, nekonfliktná povaha, analyzovanie a riešenie problémov, aktívny prístup k práci, ochota presúvať sa za pacientmi, citová vyrovnanosť, empatia, životné skúsenosti, komunikatívnosť, pravdovravnosť, spoľahlivosť a spravodlivosť v konaní voči ľuďom, rešpektovanie ľudského života a dôstojnosti každého človeka, ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť), zmysel pre duchovné hodnoty – byť stotožnený s duchom organizácie

Výhody:

 • náročná, ale krásna, zmyslom naplnená práca,
 • dobrý kolektív, príjemné prostredie,
 • duchovná podpora, podpora odborného vzdelávania,
 • pohyblivá pracovná doba.

Prihlášky so žiadosťou, motivačným listom, profesným životopisom a príp referenciami, kópiami dosiahnutého vzdelania, kópiou dokladu o zápise do registra SKSaPA a kópiu dokladu o zaplatení poplatku za aktualizáciu registra SKSaPA alebo členského príspevku za rok 2018 zasielajte na adresu: gkcharita@gkcharita-po.sk resp. Gréckokatolícka charita Prešov, Hlavná 2, 080 01 Prešov, obálku označte: „Výberové konanie ADOS Prešov“, najneskôr do 19.7.2018 (rozhodujúci je dátum podania na pošte). Presný dátum bude vybraným uchádzačom oznámený po 23.07.2018.

SOCIÁLNY PRACOVNÍK
miesto výkonu: Domov nádeje, Jarková 79, Prešov

dátum ukončenia výberového konania: 10.7.2018

Čo požadujeme?

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – odbor sociálna práca,
 • bezúhonnosť – výpis z registra trestov (dodáte v prípade úspešnosti),
 • vodičské oprávnenie pre skupiny B1 a B – vítané.
 • samostatnosť, komunikatívnosť a asertívnosť,
 • znalosť obsluhy práce na počítači (Word, Excel, internet),
 • rozhľad v sociálnych službách a sociálnom systéme pomoci – vítaná,
 • prax v sociálnej oblasti s cieľovou skupinou závislí – vítaná,

Čo ponúkame?

 • zmysluplnú prácu v cirkevnej organizácii,
 • prácu na plný pracovný úväzok,
 • základná mzda 620 eur + pohyblivé zložky v zmysle prémiového poriadku,
 • sociálny program,
 • duchovnú podporu.

 

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu so životopisom, kópiou dosiahnutého vzdelania a príp. potvrdením o praxi (referenciami) v sociálnej oblasti zasielajte najneskôr do 10.07.2017:

 • e-mailom: gkcharita@gkcharita-po.sk alebo
 • poštou: Gréckokatolícka charita Prešov, Hlavná 2, 080 01 Prešov, obálku označte „Výberové konanie – DON“.

Presný dátum výberového konania bude oznámený vybraným uchádzačom.

ASISTENT SOCIÁLNEHO PRACOVNÍKA
miesto výkonu: Domov nádeje, Jarková 79, Prešov

dátum ukončenia výberového konania: 10.7.2018

Čo požadujeme?

 • vysokoškolské vzdelanie minimálne I. stupňa – odbor sociálna práca,
 • samostatnosť, komunikatívnosť a asertívnosť,
 • znalosť obsluhy práce na počítači (Word, Excel, internet),
 • prax v sociálnej oblasti najmenej 1 rok – vítaná,
 • vodičské oprávnenie pre skupiny B1 a B – vítané.

Čo ponúkame?

 • zmysluplnú prácu v cirkevnej organizácii,
 • prácu na polovičný pracovný úväzok,
 • základná mzda 300 eur + pohyblivé zložky v zmysle prémiového poriadku,
 • sociálny program,
 • duchovnú podporu.

 

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu so životopisom, kópiou dosiahnutého vzdelania a príp. potvrdením o praxi (referenciami) v sociálnej oblasti zasielajte najneskôr do 10.07.2017:

 • e-mailom: gkcharita@gkcharita-po.sk alebo
 • poštou: Gréckokatolícka charita Prešov, Hlavná 2, 080 01 Prešov, obálku označte „Výberové konanie – DON“.

Presný dátum výberového konania bude oznámený vybraným uchádzačom.

PROJEKTOVÝ ÚČTOVNÍK
miesto výkonu: Domov nádeje, Jarková 79, Prešov

dátum ukončenia výberového konania: 10.7.2018

Čo požadujeme?

 • vysokoškolské ekonomické vzdelanie, príp. stredoškolské ekonomické vzdelanie s vysokoškolským manažmentom,
 • prax v oblasti účtovníctva najmenej 3 roky,
 • prax v neziskovej oblasti najmenej 3 roky,
 • bezúhonnosť – výpis z registra trestov (dodáte v prípade úspešnosti),
 • samostatnosť, komunikatívnosť a asertívnosť,
 • znalosť obsluhy práce na počítači (Word, Excel, internet),
 • odporúčania (referencie) s kontaktnou osobou.

Čo ponúkame?

 • zmysluplnú prácu v cirkevnej organizácii,
 • prácu na 6-hodinový pracovný úväzok s perspektívou rozšírenia na plný úväzok,
 • základná mzda 600 eur + pohyblivé zložky,
 • duchovnú podporu.

 

Prihlášky so žiadosťou, kontaktnými údajmi, motivačným listom, kópiami dosiahnutého vzdelania, profesným životopisom a referenciami zasielajte najneskôr do 10.07.2018:

 • e-mailom: gkcharita@gkcharita-po.sk alebo
 • poštou: Gréckokatolícka charita Prešov, Hlavná 2, 080 01 Prešov, obálku označte: „Výberové konanie DON“.

Presný dátum výberového konania bude oznámený vybraným uchádzačom.

PSYCHOLÓG
miesto výkonu: Domov nádeje, Jarková 79, Prešov

dátum ukončenia výberového konania: 10.7.2018

Čo požadujeme?

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – odbor psychológia,
 • prax v oblasti – 2 roky,
 • prax v neziskovej oblasti najmenej 3 roky,
 • bezúhonnosť – výpis z registra trestov (dodáte v prípade úspešnosti),
 • samostatnosť, komunikatívnosť a asertívnosť,
 • znalosť obsluhy práce na počítači (Word, Excel, internet),
 • prax v sociálnych službách a v sociálnej oblasti s cieľovou skupinou závislí – vítaná,
 • vodičské oprávnenie pre skupiny B1 a B – vítané.

Čo ponúkame?

 • zmysluplnú prácu v cirkevnej organizácii,
 • prácu na plný úväzok,
 • základná mzda 740 eur + pohyblivé zložky,
 • sociálny program,
 • duchovnú podporu.

 

Prihlášky so žiadosťou, kontaktnými údajmi, motivačným listom, kópiami dosiahnutého vzdelania a potvrdením o praxi zasielajte najneskôr do 10.07.2018:

 • e-mailom: gkcharita@gkcharita-po.sk alebo
 • poštou: Gréckokatolícka charita Prešov, Hlavná 2, 080 01 Prešov, obálku označte: „Výberové konanie DON“.

Presný dátum výberového konania bude oznámený vybraným uchádzačom.