Aktuality

Čo máme nové?

Jarná zbierka 2016

pridal: charita | dátum: 1. februára 2016 | kategória: Zbierka na charitu

14. február 2016

vo všetkých chrámoch na Slovensku

 

Po obnovení činnosti Gréckokatolíckej charity Prešov, už 25 rokov pomáhame všetkým jednotlivcom a rodinám, ktorí našu pomoc potrebujú. Vďaka zanietenosti našich 86 zamestnancov môžeme pomáhať v 15 prevádzkach v rámci Prešovskej archieparchii. Aj vďaka pravidelnej finančnej pomoci zo zbierky na charitu dokážeme meniť životy viac ako 1 600 ľuďom v núdzi.

V minuloročnom pôstnom období pápež František na svoj Tweet napísal:

„Počas pôstneho obdobia hľadajme konkrétne spôsoby, ako prekonať našu ľahostajnosť.“

V zmysle tohto výroku, prosíme, o vašu pomoc a podporu, predovšetkým o včasné vyhlásenie zbierky a umiestnenie priloženého informačného plagátu v chráme. Rovnako, prosíme, aj o povzbudenie veriacich k prekonaniu ľahostajnosti s núdznymi a k štedrosti, veď modlitba, almužna a pôst sú hlboké kajúce úkony v pôstnom čase.

Plgát k zbierke

List do farností

 

Ako sme využili výnosy predchádzajúcich zbierok?

Výnosy zbierky na charitu v chrámoch Prešovskej archieparchie a Bratislavskej eparchie za rok 2016 spolu predstavovali sumu 31 283,98 eur.

[su_row][su_column size=“1/2″ center=“no“ class=““]Jarná zbierka 2015 s výnosom 15 748 eur:[/su_column]

[su_column size=“1/2″ center=“no“ class=““]Jesenná zbierka 2015 s výnosom 14 785,31 eur:

4 126 EUR – Resocializačné stredisko Domov nádeje v Prešove,
965 EUR – Dom sv. Anny v Starej Ľubovni,
936 EUR – Sociálne centrum Prešov,
8 760,31 EUR – iné (spotreba energií, drobné úpravy a údržba).[/su_column][/su_row]