Aktuality

Čo máme nové?

Ďakujeme za každú nezištnú pomoc v tomto roku

pridal: charita | dátum: 31. decembra 2019 | kategória: Aktuality

V závere tohto kalendárneho roka sa chceme ešte úprimne poďakovať:

-> Študentkám 3. ročníka „Animácie voľného času“ na Prešovskej univerzite Gréckokatolíckej teologickej fakulty, že sa nás rozhodli v predvianočnom čase podporiť zbierkou dobrovoľného príspevku a potravín pre núdznych, ktorú zorganizovali na ich fakulte.
-> Gréckokatolíckej farnosti v obci Dlhé Klčovo za ich dar – mikulášske balíčky, ako aj ďalšie množstvo drogériového tovaru. Pripravili sme z nich vianočné darčeky spolu s teplými ponožkami k štedrej večeri pre klientov pobytových sociálnych služieb Pod Táborom 33 v Prešove.
-> Základnej škole v Záhradnom za podarované hračky a oblečenie, ktoré vyzbierali žiaci I. stupňa v predvianočnom období.
-> Strednej odbornej škole podnikania v Prešove za darovanie množstva vecí vyzbieraných na škole počas Vianočnej burzy. Vďaka tejto charitatívnej akcii nepoužívané, ale funkčné a nepoškodené veci z domácností môžu nájsť nového majiteľa, ktorému pomôžu a zároveň potešia.
-> Všetkým, ktorí v tomto roku akýmkoľvek spôsobom prejavili, že im nie je ľahostajná situácia ľudí v núdzi.
-> Všetkým našim darcom, podporovateľom, spolupracovníkom, priateľom, tým, ktorí na nás myslia aj v modlitbách…
… vďaka za každú podporu.

Šťastný nový rok 2020! 😊